Sáp nhập công ty mẹ GTNfoods vào công ty con Vilico

(Banker.vn) Hội đồng quản trị Công ty GTNfoods vừa phê duyệt phương án sáp nhập vào Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam (Vilico). Sau khi hoàn tất, GTNFoods sẽ bị sáp nhập vào Vilico và chấm dứt tồn tại, cổ phiếu GTN sẽ huỷ niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Sáp nhập công ty mẹ GTNfoods vào công ty con Vilico

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông mà Công ty cổ phần GTNfoods (mã chứng khoán GTN) vừa công bố, GTNfoods có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng với tổng số cổ phần lưu hành là 25 triệu cổ phần. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là chăn nuôi và sản xuất sữa công nghiệp, trồng chè và sản xuất chè, sản xuất các loại rượu.

GTNfoods có 5 công ty con và liên kết bao gồm Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam Vilico (vốn điều lệ 631 tỷ đồng, mã chứng khoán VLC); Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu (vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, mã chứng khoán MCM); Tổng công ty chè Việt Nam (vốn điều lệ hơn 455 tỷ đồng); Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (vốn điều lệ hơn 146 tỷ đồng); Công ty cổ phần Nhựa miền Trung (vốn điều lệ hơn 168 tỷ đồng).

Công ty mẹ của GTNfoods là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk (mã chứng khoán VNM). Vinamilk sở hữu 75% vốn điều lệ của GTNfoods.

Về hiệu quả hoạt động,Vilico có lãi đều đặn, từ 27 - 48% so với vốn điều lệ tùy từng năm. Cụ thể, năm 2018, Vilico lãi sau thuế 208 tỷ đồng, năm 2019 là 172 tỷ đồng, năm 2020 là 307 tỷ đồng.

Trong khi đó, GTNfoods có mức lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh khiêm tốn hơn. Năm 2018, GTNfoods báo lãi sau thuế là 118 tỷ đồng, năm 2020 là 246 tỷ đồng. Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp lỗ, nhờ lợi nhuận khác, doanh nghiệp có lãi 6 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành được trình tại đại hội đồng cổ đông tới đây, Vilico sẽ phát hành khoảng 156 triệu cổ phiếu để hoán đổi 250 triệu cổ phiếu GTN, tương đương 100% số cổ phần lưu hành thuộc sở hữu của cổ đông GTN.

Tỷ lệ hoán đổi là 1,6:1. Cổ đông sở hữu 16 cổ phiếu GTN của GTNfoods vào ngày chốt quyền sẽ đổi thành 10 cổ phiếu VLC của Vilico.

Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Vilico nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoàn đổi của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Sau khi hoán đổi, cổ phiếu GTN sẽ bị hủy niêm yết, hủy lưu ký.

Sau sáp nhập vốn điều lệ dự kiến của Vilico là 1.723 tỷ đồng. Toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của GTNFoods sẽ được chuyển giao toàn bộ và nguyên trạng cho Vilico. Trong khi đó, vốn điều lệ của VLC sẽ tăng thêm tương ứng 1.090 tỷ đồng.

Vilico tiền thân là Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, được cổ phần hoá năm 2013. Bà Mai Kiều Liên hiện đang là chủ tịch doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, sau sáp nhập, Vilico sẽ tập trung khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, thành đơn vị lớn trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến sản phẩm thịt. Cùng với đó là kế hoạch đầu tư trang trại bò thịt quy mô khai thác 20.000 con một năm với tổng vốn đầu tư không quá 1.700 tỷ đồng bằng cách tự làm hoặc tìm đối tác để cùng triển khai.

Vilico sẽ hỗ trợ và phát triển chăn nuôi bò sữa và sản xuất, kinh doanh các mặt hàng sũa qua công ty con là Công ty Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk), phát triển sản xuất kinh doanh các sản phẩm chè thông qua công ty liên kết là Tổng công ty chè Việt Nam, phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm rượu vang, nước giải khát qua công ty liên kết là Công ty Thực phẩm Lâm Đồng...

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)