Rồng Việt (VDS) đã hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận, muốn huy động 900 tỷ đồng trái phiếu

(Banker.vn) Chứng khoán Rồng Việt (VDS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2023 với những kết quả rất tích cực nhờ những định hướng hoạt động đúng đắn cũng như tận dụng được đà hồi phục của thị trường.

Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 của VDS đạt 352,1 tỷ đồng, giảm 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hồi phục giúp danh mục tự doanh Rồng Việt hoàn nhập 186,3 tỷ đồng từ chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập, giúp giảm mạnh tổng chi phí chỉ còn 146,8 tỷ đồng.

Rồng Việt (VDS) đã hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận, muốn huy động 900 tỷ đồng trái phiếu

Kết quả, Rồng Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất nửa đầu năm 2023 đạt 205,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 75,8% và 73,9% kế hoạch cả năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của VDSC đạt hơn 4.481 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.248 tỷ đồng, chính thức xóa hết khoản lỗ lũy kế cuối năm 2022. Nhờ đó, cổ phiếu VDS đã được HoSE đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 17/8. Dư nợ cho vay margin ở mức 1.969 tỷ đồng, đồng thời công ty nắm giữ 681 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Về hiệu quả hoạt động, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 6 tháng đầu năm 2023 của Rồng Việt đạt 761 đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAa) và lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROEa) trong 6 tháng lần lượt đạt 3,7% và 7,5%, cao hơn nhiều so với mức bình quân ngành. Với những kết quả trên, giá cổ phiếu VDS đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm đầu năm, đưa giá trị vốn hóa của Rồng Việt lên hơn 3.200 tỷ đồng.

Muốn chào bán 900 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Trước đó, Hội đồng quản trị của VDS cũng thông qua phương án phát hành trái phiếu (lần 3 năm 2023). Công ty dự kiến phát hành lô trái phiếu có mã VDSH2324003, khối lượng 9.000 trái phiếu và giá chào bán bằng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy, tổng giá trị chào bán dự kiến là 900 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến từ ngày 18/8.

Trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Lãi suất cố định 9,5%/năm.

Về phương thức thanh toán, gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp trái phiếu được mua lại trước hạn); lãi sẽ được thanh toán định kỳ 1 tháng/lần.

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán (900 tỷ đồng) dùng để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn/mua lại trước hạn và/hoặc thanh toán một phần/toàn bộ nợ vay ngân hàng vào ngày đáo hạn hoặc trả trước hạn. Ngoài ra, nguồn vốn thu được nếu tạm thời nhàn rỗi, tức trong thời gian chưa đến hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng, sẽ được gửi tiết kiệm.

Về phương án mua lại, tùy thuộc tình hình kinh doanh và khả năng về vốn, VDS có thể mua lại một phần trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của trái chủ với số lượng mua lại trước hạn tối đa 50% lượng trái phiếu đã phát hành, thời gian mua lại 6 tháng kể từ ngày phát hành và lãi suất mua lại tối đa 8,3%/năm.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) báo lãi hơn trăm tỷ trong quý 2

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HOSE: VDS) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/2023 với kết quả kinh doanh ...

iDragon Pro của Rồng Việt đạt giải Ứng dụng giao dịch chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2023

Tạp chí Global Banking & Finance Review (GBAF) vừa vinh danh ứng dụng iDragon Pro của Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) là ...

Chứng khoán Rồng Việt nỗ lực chuyển đổi số toàn diện

Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2023 (VWAS 2023) ngày 8/8/2023 đã vinh danh Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt ...

Quỳnh Nga

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán