RIC: Cổ phiếu tăng trần liên tiếp 30 phiên dù thua lỗ

(Banker.vn) Cổ phiếu RIC của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã có chuỗi tăng trần liên tiếp trong 31 phiên. Tuy nhiên, công ty lại đang báo lỗ và bị Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đưa vào diện kiểm soát.

Cổ phiếu của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã HOSE: RIC) đã có chuỗi tăng trần liên tiếp trong 31 phiên. Tuy nhiên, công ty lại đang báo lỗ và bị Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) đưa vào diện kiểm soát.

Dữ liệu lịch sử giao dịch cổ phiếu RIC cho thấy cổ phiếu này đã có chuỗi tăng trần kéo dài hơn 30 ngày liên tiếp từ ngày 8/1 ở mức giá hơn 4.000 đồng lên hơn 40.000 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/3.

Điều khiến nhà đầu tư ngạc nhiên là đà tăng mạnh của cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp báo lỗ. Theo báo cáo tài chính quý IV/2020, công ty có doanh thu 41,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước là 72,8 tỷ đồng. Công ty lỗ 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước số lỗ là 2,6 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, công ty lỗ 81,5 tỷ đồng, năm 2019 công ty lỗ 72,7 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 31/12/2020, công ty lỗ 308,9 tỷ đồng.

Trong báo cáo soát xét bán niên 2020, thuyết minh báo cáo tài chính nhấn mạnh: Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty. Tại thời điểm ngày 30/6/2020, công ty có lỗ lũy kế và tổng nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn. Khả năng hoạt động liên tục của công ty trong vòng 12 tháng tới  phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính từ các tổ chức tài chính và khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản phải trả”.

Công ty hiện đang quản lý và vận hành Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long tại vịnh Hạ Long với hơn 160 phòng, một số căn biệt thự riêng biệt; khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Doanh thu của công ty chủ yếu đến từ Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long và khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo quy chế niêm yết chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSX, cổ phiếu niêm yết bị đưa vào diện kiểm soát trong các trường hợp: báo cáo tài chính năm ghi nhận công ty bị lỗ; vốn điều lệ đã góp giảm xuống dưới 120 tỷ đồng tính theo giá trị ghi trên báo cáo tài chính kỳ kế tiếp; lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính bán niên có soát xét gần nhất; công ty bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 9 tháng trở lên. Ngoài ra, trường hợp xét thấy cần thiết bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có quyền đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát sau khi được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận.

Đối với RIC, vào ngày 14/8/2020, HSX có thông báo giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu RIC sau khi nhận được Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020. Theo đó, công ty vẫn ghi nhận lỗ lũy kế, chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát. HSX sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu RIC căn cứ vào Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 của công ty.

Được biết, cổ phiếu bị kiểm soát sẽ bị hạn chế thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)