Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt tăng trưởng gần 60% sau 5 năm hoạt động

(Banker.vn) Sau 5 năm vào hoạt động (từ tháng 5/2016), Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) đã khẳng định được vị thế là quỹ mở trái phiếu hoạt động tốt nhất thị trường Việt Nam, với mức tăng trưởng đạt xấp xỉ 60%, tăng trưởng bình quân khoảng 13%/năm.

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt tăng trưởng gần 60% sau 5 năm hoạt động

Riêng trong năm 2020, Quỹ BVBF chia cổ tức 1.000 đồng/CCQ, giá NAV/CCQ tại kỳ giao dịch ngày 3/3/2020 là 16.532 đồng. 

Với kết quả hoạt động đầy khả quan, quỹ mở đang dần trở thành kênh đầu tư yêu thích của các nhà đầu tư cá nhân, bên cạnh những kênh đầu tư truyền thống khác. Kể từ sau thời điểm kết thúc IPO, quỹ BVBF đã huy động thêm được 272 tỷ đồng từ gần 500 nhà đầu tư.

Kết quả đầu tư vượt trội của Quỹ BVBF thể hiện khả năng vận hành quỹ hiệu quả của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) – đơn vị có lợi thế, uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đầu tư lãi suất cố định.

Quỹ BVBF tập trung vào các loại tài sản có độ an toàn cao như: trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu doanh nghiệp có độ tín nhiệm cao, tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ và các tài sản đầu tư  lãi suất cố định khác.

Quỹ BVBF được xem là kênh đầu tư hấp dẫn giúp các nhà đầu tư cá nhân có cơ hội tiếp cận và đầu tư gián tiếp một cách có hiệu quả và các tài sản như trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp.

T.H

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)