Quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng cho nhiều bệnh nhân

(Banker.vn) Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thời gian qua, nhiều trường hợp người bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm… đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng tỷ đồng/năm.
Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả hơn 100 nghìn tỷ đồng cho khám chữa bệnh mỗi năm Quỹ Bảo hiểm y tế đối mặt thách thức đảm bảo cân đối thu chi

Ngày 8/7, thông tin về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, năm 2008, toàn quốc có 39,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 46,1% dân số. Nếu năm 2015 đạt tỷ lệ 74.87% thì đến hết năm 2023 đạt tỷ lệ bao phủ 93,35% dân số (tương ứng với 93,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế).

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2022 đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn trong công tác phát triển đối tượng do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng diện bao phủ bảo hiểm y tế vẫn tăng hàng năm.

Quỹ bảo hiểm y tế chi trả lên tới hàng tỷ đồng cho nhiều bệnh nhân
Quỹ bảo hiểm y tế đã thực sự mang ý nghĩa chia sẻ rất lớn, giữa người khoẻ và người có bệnh, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hầu hết tất cả các nhóm người có thu nhập thấp, người nghèo, người yếu thế trong xã hội đều đã được tham gia bảo hiểm y tế; được ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động từ các nguồn lực khác để đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở y tế ngày càng được mở rộng, chất lượng dịch vụ y tế được Đảng và Nhà nước quan tâm và triển khai có hiệu quả, chuyên sâu. Đặc biệt, hệ thống y tế cơ sở ngày càng được củng cố, hoàn thiện.

Hiện nay, cả nước có gần 13 nghìn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (gồm khoảng 2.897 cơ sở khám chữa bệnh và gần 10.000 trạm y tế xã). Hệ thống khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được tổ chức từ trung ương đến địa phương, gồm cả các cơ sở công lập và ngoài công lập đã giúp người dân thuận lợi trong tiếp cận, sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Số lượt người có thẻ bảo hiểm tế đi khám chữa bệnh tăng qua từng năm. Theo đó, trong 15 năm đã có trên 2.120 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Năm 2023 có trên 174 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (tăng gần 2 lần so với năm 2009) của trên 39 triệu người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, đến nay, y tế cơ sở (gồm tuyến huyện và tuyến xã) chiếm 95% số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cụ thể, giai đoạn 2018 - 2023, số lượt khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở chiếm khoảng gần 75% trong tổng số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến này chiếm khoảng 34% tổng số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Song song với việc tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế và chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế được bảo toàn, tăng trưởng bền vững qua các năm trong điều kiện các nguồn lực có hạn. Kiểm soát chi, chống trục lợi, gian lận quỹ được tăng cường; tối ưu hoá trong sử dụng nguồn quỹn bảo hiểm y tế, cân đối được thu chi và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong 15 năm qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả gần 1 triệu tỷ đồng cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Năm 2023, số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ quỹ bảo hiểm y tế khoảng 123 nghìn tỷ đồng, gấp 8 lần so với năm 2009.

Cùng với đó, mức chi trả bảo hiểm y tế và danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật được quỹ bảo hiểm y tế chi trả ngày càng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh bảo hiểm y tế. Nhiều loại thuốc đắt tiền, thuốc điều trị đích để chữa trị bệnh ung thư cũng được được đưa vào danh mục chi trả của bảo hiểm y tế. Các loại vật tư thay thế đắt tiền như khớp háng nhân tạo, stent động mạch… đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Về mức chi trả, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 đã tăng mức chi bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo từ 95% lên 100%; người cận nghèo từ 80% lên 95%; nhóm bảo trợ xã hội cũng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Năm 2023, mức chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bình quân cho nhóm hưu trí là 6,3 triệu đồng/người; nhóm bảo trợ xã hội là 5 triệu đồng/người, trong đó, mức đóng bảo hiểm y tế bình quân của các nhóm đối tượng là 1.3 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, quy định về thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã tạo thuận lợi rất lớn cho người tham gia bảo hiểm y tế. Từ năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế có thể đến bất kỳ bệnh viện tuyến huyện nào để khám chữa bệnh và từ năm 2021, điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh nào trong cả nước đều được hưởng quyền lợi như đúng tuyến.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhận định, Quỹ Bảo hiểm y tế đã thực sự mang ý nghĩa chia sẻ rất lớn, giữa người khoẻ và người có bệnh, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Theo đó, những năm qua, ngoài việc chi trả chi phí khám chữa bệnh thông thường, nhiều trường hợp người bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm… đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả lên tới hàng tỷ đồng/năm.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương