Phát động phong trào ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn

(Banker.vn) Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua “Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn”.
Phát triển trí tuệ nhân tạo: Cần chính sách đặc thù Giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng nhờ ứng dụng AI Trí tuệ nhân tạo chuyển thể văn bản thành video và nỗi lo mất việc làm Tập đoàn FWD hợp tác với Microsoft về trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Ngày 21/02/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 601/BTTTT-TTTT phát động phong trào thi đua “Ứng dụng công nghệ số để làm việc tốt hơn”.

Theo đó, năm 2024, với nhiệm vụ thông tin tuyên truyền với chủ đề “Phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động”.

Phát động phong trào ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn
Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua “Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn”.

Bên cạnh đó, năm 2024, cũng là năm “Ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo”, chuyển những việc vất vả, khó khăn, tốn thời gian sang cho trí tuệ nhân tạo, giải phóng con người vào những việc thú vị hơn.

Để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ phong trào sử dụng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng công nghệ số trong điều hành, giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm giảm tải công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tăng năng suất lao động, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua “Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để làm việc tốt hơn”.

Với nội dung là sử dụng các giải pháp công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, tăng năng suất lao động.

Đối tượng tham gia là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Mục tiêu của phong trào thi đua là giảm tải công việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quan điểm "Chuyển những việc vất vả, khó khăn, tốn thời gian sang cho trí tuệ nhân tạo, giải phóng con người vào những việc thú vị hơn”.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức cán bộ là bộ phận thường trực giúp Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện và tham mưu, đề xuất hình thức khen thưởng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua; lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng.

Thời gian thực hiện: Từ quý I đến hết quý IV năm 2024.

Trước ngày 25/12/2024, các đơn vị có báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Thông tin để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đức Lâm

Theo: Báo Công Thương