Nợ xấu của các TCTD trên địa bàn TP.Hà Nội chiếm 1,91%/tổng dư nợ

(Banker.vn) Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.Hà Nội ngày 18/12/2020, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú đã đánh giá cao kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong năm 2020, đồng thời yêu cầu NHNN Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp đáp ứng nhu cầu tín dụng cho phát triển kinh tế, đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng...

Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn, Giám đốc NHNN Chi nhánh thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn cho biết, trong năm 2020, NHNN chi nhánh đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2020, Chương trình hành động số 07/CTr-UBND ngày 9/1/2020 của UBND TP.Hà Nội; chỉ đạo và giám sát các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thực hiện nghiêm chính sách lãi suất và tỷ giá; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện quá trình tái cơ cấu lại TCTD; đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14 trên địa bàn thành phố Hà Nội. NHNN chi nhánh cũng đã tích cực chỉ đạo các TCTD trên địa bàn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của NHNN, Thành ủy và của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các TCTD thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2016-2020; tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ của ngành Ngân hàng nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội.

NHNN Chi nhánh theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thanh khoản của các TCTD, diễn biến lãi suất, tỷ giá, ngoại hối và vàng; đảm bảo an toàn, thông suốt hoạt động ngân hàng trên địa bàn; kịp thời báo cáo và đề xuất NHNN, UBND Thành phố về các biện pháp quản lý hoạt động các TCTD trên địa bàn.

Ngoài ra, NHNN Chi nhánh cũng phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thông tin kịp thời về cơ chế, chính sách của NHNN, kết quả hoạt động ngân hàng, giúp cho các tổ chức và nhân dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách, giải pháp liên quan đến hoạt động, tiền tệ ngân hàng, đồng thời tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, đề xuất của người dân, doanh nghiệp…

Nhìn chung, hoạt động ngân hàng trên địa bàn đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Dự kiến đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tăng 12,91%, tổng dư nợ tăng 9,58% so với ngày 31/12/2019, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm 1,91%/tổng dư nợ; tình hình thanh khoản của các TCTD trên địa bàn đảm bảo.

Đặc biệt, ngay từ đầu năm các TCTD trên địa bàn đã chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng.

Các TCTD triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay và xem xét cho khách hàng vay vốn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2020, các TCTD trên địa bàn tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu và xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN; triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng; tích cực thực hiện công tác quản lý rủi ro thông qua hệ thống cảnh báo sớm, kịp thời phát hiện nguy cơ và xử lý các vấn đề trong hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú đánh giá cao kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.Hà Nội trong năm 2020. Trong đó, nổi bật là việc chấp hành, đầy đủ, kịp thời, có sự phối hợp tích cực trong hệ thống để triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách, định hướng điều hành của NHNN, nhất là trong triển khai chỉ đạo điều hành của NHNN về công tác phòng, chống và khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động các TCTD trên địa bàn, NHNN Chi nhánh TP.Hà Nội đã thể hiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ - ngân hàng. Công tác thanh tra, giám sát, xử lý phát hiện vụ việc đã đáp ứng được với quy mô, hoạt động của các TCTD trên địa bàn. NHNN Chi nhánh cũng đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc triển khai các chương trình, kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng như lĩnh vực phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Thời gian tới, Phó Thống đốc yêu cầu NHNN Chi nhánh TP.Hà Nội cần tiếp tục tổ chức triển khai chính sách tiền tệ và ngân hàng theo mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và địa phương; tập trung chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp tín dụng, bảo đảm đáp ứng vốn tín dụng phát triển kinh tế của thành phố với lãi suất phù hợp đi đôi với đảm bảo chất lượng tín dụng. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, tập trung chỉ đạo công tác tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn; chú trọng công tác thanh toán, an ninh mạng, bảo đảm hệ thống thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: