Nhóm cổ đông nước ngoài trở thành cổ đông lớn tại Chứng khoán TP.HCM (HCM)

(Banker.vn) Theo đó, một nhóm đầu tư nước ngoài đã trở thành cổ đông lớn tại Công ty Chứng khoán này sau khi nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,03%.
