Nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, cổ phiếu VNL bị đưa vào diện cảnh báo

(Banker.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo quyết định đưa cổ phiếu VNL của Công ty CP Logistics Vinalink vào diện cảnh báo.

Theo đó, HOSE đưa cổ phiếu VNL vào diện cảnh báo kể từ ngày 7/4/2023 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, VNL ghi nhận doanh thu đạt 1.097 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 44 tỷ, tăng 16,35% so với cùng kỳ (37,7 tỷ đồng) là do lợi nhuận được chia từ các công ty liên doanh, liên kết. Tính đến ngày 31/12/2022, công ty ghi nhận 138,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, cổ phiếu VNL bị đưa vào diện cảnh báo
HOSE đưa cổ phiếu VNL vào diện cảnh báo kể từ ngày 7/4/2023

Cũng theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, bên kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ trong đoạn cơ sở của ý kiến ngoại trừ liên quan đến xác nhận công nợ: “Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, bên kiểm toán chưa thu thập được thư xác nhận nợ phải trả đối vói khoản tạm ứng tiền đền bù di dời mà Công ty CP Đường Khánh Hội đã trả cho Công ty CP Logistics Vinalink liên quan đến dự án chuyển đổi công năng và khai thác kho bãi khu vực 145-147 Nguyễn Tất Thành theo Hợp đồng nguyên tắc số 2392/HĐĐB 14 ngày 14/11/2014 được ký kết giữa Công ty CP Logistics Vinalink và Công ty CP Đường Khánh Hội có số dư tại ngày 31/12/2022 là 32,8 tỷ đồng như được trình bày tại Mục 4.10 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đồng thời, bên kiểm toán cũng không thể thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế để có thể cho ý kiến về khoản nợ phải trà như đã nêu trên tại ngày 31/12/2022. Do đó, bên kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này hay không.

Về vấn đề này, bên kiểm toán cho biết kiểm toán viên của chúng tôi đã gửi thư xác nhận công nợ đến Công ty CP Đường Khánh Hội và không nhận được phản hồi. Ngoài ra, bên kiểm toán đã gửi yêu cầu đối chiếu công nợ cho Công ty CP Đường Khánh Hội nhiều lần nhưng vẫn không nhận được phản hồi cho đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán.

Hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty cũng như yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán, bên kiểm toán vẫn đang tiếp tục tiến hành các thủ tục để đối chiếu công nợ với Công ty CP Đường Khánh Hội.

Bên cạnh đó, HOSE cho biết cổ phiếu CIG giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 230/QĐ-SGDHCM ngày 14/4/2022 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là âm 294,94 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất kiểm toán năm 2022.

Tương tự, HOSE cũng đưa cổ phiếu PTL giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là -144,12 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là âm 540,40 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Qua đó, hai mã cổ phiếu trên chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

‘Phú quý giật lùi’, cổ phiếu Nhựa Đà Nẵng bị đưa vào diện cảnh báo

Cổ phiếu DPC của Công ty CP Nhựa Đà Nẵng vừa bị đưa vào diện cảnh báo, không được giao dịch ký quỹ. Đây là ...

Cổ phiếu KKC của Tập đoàn Thành Thái bị đưa vào diện cảnh báo

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KKC có thanh khoản không cao, khối lượng giao dịch chỉ vài trăm cổ phiếu mỗi phiên. Kết ...

Cổ phiếu TIS bị đưa vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo quyết định về việc đưa cổ phiếu TIS của Công ty CP Gang Thép Thái ...

Khánh Vân

  Theo: Kinh Tế Chứng Khoán
  Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

  Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

  Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
  Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
  Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng