Người thân lãnh đạo Saigontel (SGT) bán chui cổ phiếu?

(Banker.vn) Sau khi bán ra cổ phiếu SGT trong tháng 10/2022 và tháng 1/2023, đến ngày 18/8/2023 vừa qua ông Nguyễn Sơn mới báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, HOSE: SGT).

Cụ thể, ngày 18/8/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) nhận được báo cáo kết quả giao dịch của người thân lãnh đạo Saigontel. Trong đó, từ ngày 17/10/2022 đến ngày 20/10/2022, ông Nguyễn Sơn, anh của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Thành viên HĐQT tại Saigontel đã thực hiện bán ra 158.600 cổ phiếu SGT để giảm sở hữu từ 2.530.254 cổ phiếu (tương ứng 3,42% vốn điều lệ), xuống còn 2.371.654 cổ phiếu (3,2% vốn điều lệ).

Người thân lãnh đạo Saigontel (SGT) bán chui cổ phiếu?

Ngoài ra, ngày 5/1/2023, ông Nguyễn Sơn tiếp tục bán thêm 8.000 cổ phiếu SGT để giảm sở hữu từ 2.371.654 cổ phiếu (1,6% vốn điều lệ), xuống 2.363.654 cổ phiếu, tương ứng còn sở hữu gần 1,597% vốn điều lệ.

Điểm đáng lưu ý, trong báo cáo giao dịch, ông Nguyễn Sơn cho biết đã không đăng ký bán ra 158.600 cổ phiếu SGT từ ngày 17/10/2022 đến ngày 20/10/2022 và bán ra 8.000 cổ phiếu ngày 5/1/2023.

Như vậy, tổng cộng ông Nguyễn Sơn đã bán 166.600 cổ phiếu SGT trong tháng 10/2022 và đầu tháng 1/2023, nhưng tới ngày 18/8/2023, ông Nguyễn Sơn mới công bố và gửi tới HOSE.

Theo điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong một diễn biến khác, mới đây Saigontel vừa công bố việc góp vốn cùng đối tác STS Development Co., LTD từ Hàn Quốc để thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH Saigontel STS Việt Nam.

Saigontel STS Việt Nam có vốn điều lệ 23,5 tỷ đồng (tương ứng 1 triệu USD). Trong đó, Saigontel góp vốn với tư cách là thành viên sáng lập, giá trị trên 11,5 tỷ đồng (tương đương 490 ngàn USD), chiếm 49% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Cẩm Phương - Tổng Giám đốc Saigontel là người đại diện quản lý phần vốn góp này.

Việc Saigontel góp vốn thành lập pháp nhân mới diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của công ty đang gặp một số vấn đề. Trong đó lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm sụt giảm, nợ vay ngày càng phình to, vượt qua cả vốn chủ sở hữu.

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2023, Saigontel ghi nhận doanh thu đạt 388,47 tỷ đồng, tăng 134,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 17,17 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 60,42 tỷ đồng, tức tăng thêm 77,59 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 167,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 37,77 tỷ đồng, lên 60,32 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 66,1%, tương ứng giảm 12,22 tỷ đồng, xuống 6,28 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 71,6%, tương ứng giảm 53,83 tỷ đồng, xuống 21,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,5%, tương ứng giảm 2,43 tỷ đồng, xuống 20,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Saigontel báo doanh thu thuần đạt 481,8 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 22,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 81% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2023, Saigontel đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.750 tỷ đồng, tăng 89,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 412 tỷ đồng, tăng 282,9% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 35,03 tỷ đồng, Saigontel mới hoàn thành khiêm tốn 8,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trước đó trong năm 2022, Saigontel đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu 1.453,97 tỷ đồng, hoàn thành 58,16% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ghi nhận 107,65 tỷ đồng, hoàn thành 35,88% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Saigontel tăng 11,8% so với đầu năm lên mức 6.136,8 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn với 2.241,9 tỷ đồng, hàng tồn kho ghi nhận ở mức 1.575,1 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 33,6% so với đầu năm lên 2.545,9 tỷ đồng, gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu.

Cổ phiếu SGT được ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 11/5

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) quyết định về việc đưa cổ phiếu SGT của Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn ...

Vừa ra khỏi diện cảnh báo, cổ phiếu SGT được cấp margin trở lại

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa Quyết định đưa cổ phiếu SGT của Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn ...

Hai dự án cụm công nghiệp Tân Phú 1 - 2 của đại gia Đặng Thành Tâm "có biến"

Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, HOSE: SGT), doanh nghiệp do đại gia Đặng Thành Tâm sáng lập và Chủ tịch ...

Khánh Vân

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán
    Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

    Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

    Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
    Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
    Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng