Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng khu thương mại tự do

(Banker.vn) Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa dẫn đầu đoàn công tác đến tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do.
Toạ đàm Thực thi cam kết lao động trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU Doanh nghiệp Hoa Kỳ tư vấn đề xuất hình thành các khu thương mại tự do

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do. Nội dung chuyến đi nhằm tìm hiểu, nghiên cứu một số kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng thệ thống đường sắt tốc độ cao, xây dựng và phát triển mô hình khu thương mại tự do, trung tâm tài chính khu vực và quốc tế...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng khu thương mại tự do
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa dẫn đầu đoàn công tác đến tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do

Tại đây, đoàn công tác đã làm việc với Tổng công ty Xây dựng Cảng Trung Quốc, thuộc Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc. Doanh nghiệp này đã cung cấp một số thông tin về Cảng thương mại tự do Hải Nam, quá trình hình thành và phát triển, cũng như những dự án mà doanh nghiệp này đang triển khai.

Đoàn công tác cũng làm việc và khảo sát Trung tâm Thương mại Tự do, khu thương mại tự do miễn thuế tại Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc. Đây là khu vực miễn thuế, một phần trong Cảng Thương mại Tự do Hải Nam và làm việc với Cục phát triển Kinh tế Quốc tế Hải Nam.

Tại cuộc làm việc với Cục Phát triển kinh tế Quốc tế Hải Nam (Trung Quốc), hai bên đã trao đổi về những kinh nghiệm cụ thể trong việc xây dựng Cảng Thương mại Tự do Hải Nam. Điển hình như việc ban hành những chính sách để khuyến khích phát triển khu thương mại tự do; mục tiêu chính của khu thương mại tự do; quá trình thực hiện đến nay, những điểm đã đạt được, những điểm chưa đạt được; so sánh sự cạnh tranh của Cảng Thương mại Tự do Hải Nam với các khu khác của Trung Quốc...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng khu thương mại tự do
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đoàn công tác làm việc với ông Lưu Tiểu Minh - Tỉnh trưởng Tỉnh Hải Nam (Trung Quốc)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đoàn công tác cũng làm việc với ông Lưu Tiểu Minh - Tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Tại đây, ông Lưu Hiểu Minh đã cung cấp một số thông tin về quá trình xây dựng và phát triển Cảng Thương mại Tự do Hải Nam, hướng tới tiêu chuẩn thương mại tự do mới, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư.

Các tiêu chuẩn mới tập trung vào một số vấn đề như: Xây dựng các chính sách thương mại đầu tư; thu hút dòng vốn xuyên biên giới; thông thoáng xuất nhập cảnh, vận chuyển; ưu đãi thuế suất bằng 0%, hệ thống thuế đơn giản hoá; khuyến khích đầu tư nước ngoài; ban hành những biện pháp nới lỏng tiếp cận thị trường; chính sách ưu đãi mạnh mẽ, thuế thu nhập 15% cho doanh nghiệp và thu nhập cá nhân.

Ông Lưu Hiểu Minh cũng bày tỏ mong muốn, Việt Nam và Hải Nam ngày càng kết nối giao thương; khơi thông các tuyến giao thông, tạo điều kiện cho trao đổi vốn, thương mại, du lịch; kết nối các cảng từ Hải Nam tới Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, mở rộng đầu tư và hợp tác hai bên, tăng cường trao đổi thiết lập chuỗi cung ứng công nghiệp...

Nguyễn Hòa

Theo: Báo Công Thương