Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ là tỉnh phát triển khá của cả nước

(Banker.vn) Sáng 16/9, tại TP Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bất động sản tuần qua: Số phận Elite Tower ra sao khi Tổng giám đốc BĐS Nhật Nam bị khởi tố?

Bất động sản tuần qua: Hà Nội tổng kiểm tra chung cư mini, Nghệ An "khai tử" 7 dự án

Hà Tĩnh: Mipec 'chạm trán' Liên danh Xây dựng 389 - Âu Lạc Nghệ An tại dự án hơn 1.900 tỷ

Vượt trên đối thủ, Mipec bước tiếp tại dự án khu đô thị hơn 1.900 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng và các đồng chí: Trần Tuấn Anh - Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Lê Minh Khái - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Phó Chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì hội nghị cùng một số lãnh đạo các Bộ ban ngành TW và 700 đại biểu tại điểm cầu chính, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 655 điểm cầu với khoảng 42 nghìn đại biểu tham gia.

Nghệ An phấn đấu đến năm 2030 sẽ là tỉnh phát triển khá của cả nước
Toanf cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng rõ mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ, xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An và cả nước; đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản.

Cụ thể: phát huy truyền thống, văn hóa mang đậm bản sắc xứ Nghệ trở thành động lực, nguồn lực nội sinh cho phát triển; xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường liên kết phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bộ Trung Bộ về thương mại, logistics, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung phát triển mạng lưới đô thị, nhất là các đô thị trung tâm; tập trung phát triển Nghệ An thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển...

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chinh trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước
Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị cũng đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày một số nội dung của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải; các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, TP Vinh (Nghệ An) trình bày tham luận làm rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhất Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đồng thời, phối hợp huy động nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư liên vùng; tăng cường liên kết với các địa phương có cảng biển lớn để chia sẻ nguồn hàng xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics; tăng cường liên kết phát triển các tour, tuyến du lịch, xúc tiến đầu tư với các tỉnh của nước bạn Lào, Đông Bắc Thái Lan...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW phải được đặt trong tổng thể phát triển vùng và cả nước, phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, qua đó tạo động lực, tạo sự kết nối, cộng hưởng mạnh mẽ hơn, nhất là với 2 tỉnh liền kề (Thanh Hoá, Hà Tĩnh), các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới và các địa phương trong cả nước...

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, để Nghị quyết số 39-NQ/TW đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chủ động có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả của các cấp ủy tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của Nghệ An. Yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ về tinh thần, trách nhiệm, về năng lực, bản lĩnh, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, gương mẫu, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân; phải xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, quyết tâm cao.

Nhật Nam

  Theo: Kinh Tế Chứng Khoán
  Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

  Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

  Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
  Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
  Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng