Ngày 25/10, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

(Banker.vn) Sau khi lấy phiếu tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn bằng cách bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố chiều nay 25/10.
Chiều 24/10, Quốc hội bắt đầu quy trình lấy phiếu tín nhiệm Quốc hội thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Quốc hội: Đánh giá công tâm, khách quan trong lấy phiếu tín nhiệm

Ngày 25/10/2023, Quốc hội tiếp tục công tác lấy phiếu tín nhiệm. Trong phiên họp buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Tiếp đó, Quốc hội thành lập Ban Kiểm phiếu; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín.

Ngày 25/10, Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV

Trong phiên làm việc chiều 25/10, Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Trước đó, chiều 24/10, Quốc hội đã thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 95,34% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn được tiến hành theo Nghị quyết 96. Cụ thể gồm: Chủ tịch nước, Phó chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội; Thủ tướng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo quy định, những người có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm.

Do vậy, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV không lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 trường hợp gồm: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh. Đây là 5 nhân sự được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm trong năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Vì vậy, đây là công việc hệ trọng, cần được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. “Cử tri cả nước kỳ vọng và tin tưởng Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách này” - Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Quỳnh Nga

Theo: Báo Công Thương