Ngân hàng Shinhan hoàn thành triển khai thực hiện 3 trụ cột của Basel II trước thời hạn

(Banker.vn) Ngân hàng Shinhan đã chính thức hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II sớm trước thời hạn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Việc hoàn thành và thực hiện sớm Basel II khẳng định khả năng, tiềm lực cũng như sự đặc biệt chú trọng của Ngân hàng Shinhan đối với công tác quản trị rủi ro.

Ngày 26/11, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam chính thức công bố áp dụng Trụ cột 2 của Basel II về quy trình đánh giá mức đủ vốn, được quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Như vậy, Ngân hàng Shinhan đã chính thức hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II sớm trước thời hạn so với quy định của NHNN. Việc hoàn thành và thực hiện sớm Basel II khẳng định khả năng, tiềm lực cũng như sự đặc biệt chú trọng của ngân hàng đối với công tác quản trị rủi ro.

Trụ cột 2 của Basel II là quy trình đánh giá mức đủ vốn (ICAAP), bao gồm đo lường các loại rủi ro trọng yếu. Bên cạnh rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động theo quy định tại Trụ cột 1 của Basel II, Ngân hàng Shinhan còn thực hiện đo lường và phân bổ vốn bổ sung cho rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro tập trung, rủi ro thanh toán và các loại rủi ro trọng yếu khác. Song song đó, Ngân hàng Shinhan cũng thực hiện kiểm tra sức chịu đựng với những tình huống thử thách nhất, từ đó lập kế hoạch chiến lược phù hợp dựa trên vốn kinh tế, vốn tự có và danh mục rủi ro.

Trong quá trình triển khai ICAAP, dưới sự hỗ trợ của ngân hàng mẹ tại Hàn Quốc và sự tư vấn của các chuyên gia, Ngân hàng Shinhan đã tiến hành nâng cấp hệ thống nhằm tự động hóa quy trình, xử lý thông tin từ kho dữ liệu tập trung (Risk Data Mart) một cách nhanh chóng và chính xác. Không chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn do NHNN quy định, Ngân hàng Shinhan còn chủ động triển khai các chuẩn mực tiên tiến của Ủy ban Basel như sử dụng Tiếp cận Xếp hạng nội bộ (IRB) để tính tổng tài sản theo rủi ro tín dụng.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Shin Dong Min, Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam cho biết: “Xây dựng khung quản lý rủi ro vững chắc là một trong những nhiệm vụ được Ngân hàng Shinhan cũng như Tập đoàn Tài chính Shinhan đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo tăng trưởng an toàn và bền vững. Việc hoàn thành cả ba trụ cột của Basel II sẽ giúp Ngân hàng Shinhan tăng cường công tác quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn trong hoạt động, góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng bền vững và minh bạch”.

Trước đó, vào tháng 10/2019, Ngân hàng Shinhan đã triển khai thành công trụ cột 1 và trụ cột 3 của Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, sớm hơn so với thời hạn NHNN yêu cầu tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN.
Trong tương lai, Ngân hàng Shinhan dự kiến tiếp tục triển khai áp dụng Basel II theo phương pháp nâng cao và hướng tới áp dụng các chuẩn mực của Basel III vào công tác quản trị rủi ro của ngân hàng.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)