Ngân hàng Hàng Hải (MSB) chốt ngày phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

(Banker.vn) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cho biết ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30% vào ngày 11/10.

MSB chốt ngày phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%
MSB chốt ngày phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa quyết định ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2022 vào 11/10/2022, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 10/10/2022.

Theo phương án đã được phê duyệt, ngân hàng dự kiến phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 100 CP được nhận 30 cổ phiếu mới.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để chia cổ tức và tăng vốn sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đều đã có văn bản chấp thuận cho MSB thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để chia cổ tức và tăng vốn sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Cũng trong năm nay, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.725 tỷ đồng, lên 20.000 tỷ đồng. Báo cáo cập nhật về MSB của Chứng khoán KB Việt Nam dự kiến MSB sẽ hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ trên trong tháng 9 và tháng 10.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế của MSB đạt gần 3.336 tỷ đồng. Nếu không bao gồm khoản thu phí từ hợp đồng hợp tác bán Bancassurance với Prudential được tính vào quý 2/2021, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động lõi nửa đầu năm 2022 của MSB tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức lợi nhuận trên có được chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi. Trong đó, với thu nhập ngoài lãi, hoạt động kinh doanh ngoại hối thu về 561 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. Mảng đầu tư, mua bán chứng khoán cũng tăng tích cực, MSB ghi nhận lãi vượt trội hơn 660 tỷ đồng từ việc cơ cấu lại danh mục đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Mặt khác, thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm của MSB cũng tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.024 tỷ đồng. Với việc đưa tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 36,72%, MSB đã nâng biên lãi ròng (NIM) lũy kế 12 tháng đạt mức 4,05%.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng tính theo thông tư 11/2021/TT-NHNN ở mức 1,1%. Các khoản nợ tái cơ cấu liên tục giảm và chỉ còn chiếm 2,15% tổng dư nợ tín dụng tại 30/6/2022.

Hoàng Hà

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán