Năm 2021, NCB sẽ tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng

(Banker.vn) Thông tin từ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) cho biết, trong năm 2021, NCB sẽ tăng vốn lên mức 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, cổ đông hiện hữu, qua đó giúp ngân hàng thực hiện thành công các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của mình.

Được biết, trong năm 2020, hoạt động kinh doanh của NCB tiếp tục ổn định, hiệu quả, bền vững. Ngân hàng đã chú trọng tập trung mọi nguồn lực nhằm nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tiềm lực tài chính, đổi mới sản phẩm dịch vụ dựa trên yếu tố cốt lõi là công nghệ để cung cấp các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả cho khách hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của NCB, tính đến ngày 31/12/2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, lũy kế cả năm 2020 đạt mức 850 tỷ đồng; cùng với đó là hoạt động dịch vụ, đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối có mức tăng trưởng khởi sắc, qua đó, đưa tổng thu nhập thuần tăng 23,7% so với cuối năm 2019.

Một số chỉ tiêu quan trọng của NCB cũng đạt mức tăng trưởng tốt giúp ngân hàng tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả, cụ thể: Tổng tài sản đạt gần 90.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm; huy động vốn tăng 22,1%, cho thấy uy tín và niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu NCB ngày càng tăng; dư nợ cho vay cũng tăng trưởng tốt theo hạn mức mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, NCB tiếp tục chú trọng vào củng cố nền tảng hoạt động, định hướng phát triển hiệu quả, bền vững. Ngân hàng đã hoàn thành tỷ lệ an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II theo Thông tư 41 của NHNN và đang hoàn thiện hồ sơ để xin NHNN phê duyệt áp dụng, triển khai Basel II theo đúng quy định. Song song với đó, NCB chú trọng đẩy mạnh các hoạt động quản trị rủi ro vận hành và rủi ro thị trường, cũng như quản trị tốt rủi ro tín dụng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt. Mặc dù có những lo ngại về lo ngại về nợ xấu ngành Ngân hàng khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, nhưng kết thúc năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của NCB vẫn duy trì chỉ ở mức dưới 2%.

Đại diện lãnh đạo NCB cho biết, trong năm 2020, ngân hàng đã thực hiện thành công mục tiêu kép khi vừa hỗ trợ khách hàng vượt khó khăn do tác động COVID-19, khôi phục kinh doanh và vừa nỗ lực tái cấu trúc theo Phương án tái cơ cấu mà được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Trong năm 2021, NCB sẽ tăng vốn lên mức 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, cổ đông hiện hữu, qua đó giúp ngân hàng thực hiện thành công các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của Ngân hàng.

P.H

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: