Năm 2020: Ngân hàng Bản Việt hoàn hành các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch

(Banker.vn) Ngân hàng Bản Việt vừa công bố số liệu tài chính năm 2020, với các chỉ tiêu tài chính đều đạt kế hoạch đặt ra theo đúng cam kết với cổ đông tại đại hội cổ đông 2020.

Nhờ quyết liệt triển khai những giải pháp ứng phó kịp thời và bám sát các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN), Ngân hàng Bản Việt vừa tăng trưởng về quy mô, vừa tích cực quản lý nợ xấu, chặt chẽ trong quản lý chi phí hoạt động nên ngân hàng đã vừa hỗ trợ tích cực cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch, vừa hoàn thành những chi tiêu trọng yếu.

Triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời với dịch bệnh

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với cả nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Bản Việt đã linh hoạt điều chỉnh các chính sách, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động để vừa đảm bảo việc hỗ trợ khách hàng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước, vừa đảm bảo sự ổn định trong hoạt động của ngân hàng.

Cụ thể, Ngân hàng Bản Việt là một trong các ngân hàng tiên phong đưa ra các gói hỗ trợ cho các khoản vay hiện hữu và cả vay mới. Bên cạnh đó là các chương trình miễn giảm các loại phí giao dịch cho khách hàng, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến.

Các biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí - kể cả siết chặt chi phí nhân sự, đồng thời tích cực xử lý, thu hồi nợ xấu (bao gồm cả nợ xấu VAMC mang về), qua đó tạo nguồn lực đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn trong dịch bệnh cũng đã được Ngân hàng Bản Việt rất chú trọng. So với 2019, tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 1%. Mặc dù mua lại toàn bộ trái phiếu VAMC nhưng nợ xấu của ngân hàng cũng ở mức 2,7% và không vượt chỉ tiêu định hướng 3% của NHNN.

Năm 2020, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro. Theo đó, Bản Việt là ngân hàng thứ 7 hoàn thành sớm cả 3 trụ cột Basel II và thuộc nhóm các ngân hàng đầu tiên triển khai dự án IFRS 9 - chuẩn mực tiên tiến trong báo cáo tài chính và hỗ trợ hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro.

Kết quả kinh doanh bám sát mục tiêu đặt ra

Với định hướng đúng đắn và phù hợp, đồng thời bám sát các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà Nước, Ngân hàng Bản Việt cơ bản hoàn thành  các chỉ tiêu tài chính đúng kế hoạch đặt ra.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản ngân hàng tăng 18% so với 2019; huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 47 nghìn tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 40 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt là 24% và hơn 16% so với 2019.

Hoạt động bán lẻ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng với doanh thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu, tăng 58% so với 2019, trong đó thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn 100%.

Năm 2020, lợi nhuận của Ngân hàng Bản Việt là 200 tỷ đồng, hoàn thành đúng kế hoạch được thông qua tại đại hội cổ đông 2020. Đóng góp chính vào việc hoàn thành lợi nhuận đến từ sự tăng trưởng về quy mô tài sản và tăng trưởng quy mô tín dụng, thu nhập từ xử lý nợ và quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động của Ngân hàng.

Tiếp tục là ngân hàng chuyển đổi số nhanh chóng

Một trong những dấu ấn nổi bật của Ngân hàng Bản Việt trên thị trường năm 2020 đó chính là hoạt động chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả. Nắm bắt kịp thời xu thế chung, đồng thời bám sát mục tiêu “thay đổi mạnh trải nghiệm khách hàng”, ngay từ đầu năm 2020 ngân hàng đã tiến hành hàng loạt các thay đổi, cải tiến dựa trên nền tảng công nghệ được chuẩn bị và xây dựng trước đó, từ bên trong - các nghiệp vụ vận hành đến bên ngoài - các tiện ích dành cho khách hàng. Nhờ đó, nhiều tiện ích, dịch vụ có tính đột phát đã được ngân hàng giới thiệu ra thị trường.

Ngân hàng Bản Việt là ngân hàng đầu tiên thực hiện thí điểm định danh điện tử khách hàng (eKYC) và mở tài khoản thanh toán trên thiết bị di động; chính thức cung cấp nền tảng cho ngân hàng số Timo; tiếp tục là đối tác cung cấp dịch vụ lớn cho các công ty fintech…

Những thành quả này đóng góp không nhỏ vào hiệu quả kinh doanh của ngân hàng 2020 khi số lượng giao dịch và giá trị giao dịch qua ngân hàng điện tử tăng lần lượt gấp 5 lần và 4,5 lần so với 2019.

Tổng số lượng khách hàng của ngân hàng tăng gần 60%. Bên cạnh đó, hàng loạt các hoạt động, quy trình được số hóa hoặc tăng mức độ tự động hóa đã thay đổi rất tích cực về hiệu quả, năng suất lao động tại ngân hàng.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: