MSB dự kiến trả cổ tức 30% bằng cổ phiếu

(Banker.vn) Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được công bố mới đây, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) sẽ trình cổ đông về việc tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ lên 15.275 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho các cổ đông.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 352,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương với tỷ lệ tối đa là 30% trên tổng số cổ phần đang lưu hành.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu và cho người lao động và không quá 6 tháng kể từ ngày ĐHCĐ năm 2021 kết thúc.

Với số vốn điều lệ tăng thêm là 3.525 tỷ đồng, MSB dự kiến sử dụng vào việc bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ; đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống các điểm giao dịch; nâng cao năng lực tài chính để thích ứng với biến động của thị trường.

Báo cáo về hoạt động của các công ty con, MSB cho biết doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty TNHH Quản lý nợ & Khai thác tài sản MSB (MSB AMC) lần lượt đạt 150 tỷ đồng và 21,5 tỷ đồng.

MSB cho biết vào cuối năm ngoái, HĐQT ngân hàng đã có quyết định thoái vốn tại MSB AMC để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh ngân hàng làm cốt lõi, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2021.

Ngoài ra, Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) mang về hơn 149 tỷ đồng doanh thu và 2,29 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2020.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2021, ngân hàng đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm nay đạt 3.280 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước trước.

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 mục tiêu đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm nay. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 106.208 tỷ đồng, tăng 125%. Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 114.105 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Theo đó, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 mục tiêu thấp nhất ở mức 15%.

Về kế hoạch hoạt động năm 2021, MSB cho biết bên cạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, ngân hàng sẽ tập trung phát triển hoạt động bán chéo bảo hiểm. Theo đó, trong năm tới, ngân hàng sẽ lựa chọn và ký hợp đồng bán bancassurance với đối tác bảo hiểm nhân thọ trong dài hạn, dự kiến hoạt động này sẽ tạo nguồn thu lãi tăng trưởng đều 30% qua các năm.

Trong năm 2020, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.523 tỷ đồng, tăng 96% so với năm 2019. Lãi ròng của ngân hàng đạt 2.011 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản MSB đạt 176.697 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 24,8% đạt 79.340 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 8,2% đạt 87.510 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 1,96%.

Anh Khôi

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam (link gốc)