Một số định hướng triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng trong năm 2021

(Banker.vn) Bước sang một năm mới, một giai đoạn mới, mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Ngân hàng cũng có nhiều cơ hội và thuận lợi từ những thành tựu đã đạt được trong nhiều năm qua và xu hướng phát triển mới của thế giới, khu vực và trong nước trong thời gian tới.

Phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2021.  

Trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện, sâu sắc của Thủ tướng đối với những kết quả và những đóng góp tích cực của ngành trong công tác đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ứng phó với tác động bất lợi của dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và duy trì tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm 2020. Theo Thống đốc, đây là nguồn động viên to lớn đối với hơn 6 nghìn cán bộ NHNN và hơn 352 nghìn cán bộ của hệ thống các TCTD rất nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian qua, đặc biệt là khó khăn thách thức do tác động của COVID-19 trong năm 2020.

Đối với những tồn tại, hạn chế, những vấn đề cần quan tâm mà Thủ tướng đã chỉ ra và những nhiệm vụ trọng tâm Thủ tướng giao cho ngành Ngân hàng trong thời gian tới, Thống đốc cho biết, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tổ chức triển khai quyết liệt có hiệu quả ngay sau Hội nghị này. Ngành Ngân hàng sẽ nỗ lực phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế và vượt qua các khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Chính phủ thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và trong những năm tiếp theo.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN, Thống đốc nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận các tập thể, cá nhân trong Ngành đã có nhiều cố gắng vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức để toàn Ngành đạt được thành tích cao về mọi mặt hoạt động trong giai đoạn 2016-2020. Cảm ơn nguyên Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng là thủ lĩnh của ngành trong suốt giai đoạn 2016-2020, đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng yêu cầu tất cả các lãnh đạo, tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được, nỗ lực, quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành cơ hội để cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Ngân hàng trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, Thống đốc đề nghị toàn ngành quán triệt chủ trương định hướng điều hành NHNN, đó là NHNN kiên định mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hoà với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối; mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn hiệu quả để hỗ trợ quá trình phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân với lãi suất hợp lý.

Thống đốc cũng lưu ý Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên theo dõi sát diễn biến, tình hình trong lĩnh vực được giao phụ trách để chủ động tham mưu, đề xuất cho Ban Lãnh đạo các biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra và tạo điều kiện cho các TCTD hoạt động an toàn, hiệu quả và hỗ trợ tốt cho tăng trưởng. Trong đó, lưu ý một số nhiệm vụ trong tâm sau: (i) Tiếp tục tham mưu, đề xuất và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn vay cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Trong đó có sửa đổi Thông tư 01/2020/TT-NHNN; (ii) Tổng kết Đề án cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2016-2020 và tham mưu các cấp có thẩm quyền việc ban hành và triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021-2025; (iii) Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của TCTD, đặc biệt là đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao. Theo dõi, nắm bắt kịp thời các diễn biến bất thường có nguy cơ rủi ro để kiến nghị, khuyến nghị, cảnh báo TCTD xử lý kịp thời nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động của TCTD; (iv) Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc chia sẻ, cung ứng các sản phẩm số và tăng cường tích hợp, kết nối với các Bộ, ngành, lĩnh vực còn lại để mở rộng hệ sinh thái; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu CMCN 4.0 trong hoạt động thanh toán; nghiên cứu, áp dụng các công nghệ, phương thức thanh toán hiện đại; triển khai các mô hình thanh toán tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa gắn với triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia; thúc đẩy thanh toán điện tử trong khu vực Chính phủ, dịch vụ công.

Đối với các tổ chức tín dụng, Thống đốc đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc, Giám đốc các TCTD nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của tổ chức mình, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau:

Một là, khẩn trương tổng kết, đánh giá kết quả cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, đúc rút các bài học kinh nghiệm và chủ động xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 của tổ chức mình để sớm gửi NHNN xem xét phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, trong đó chú trọng tập trung nguồn lực và triển khai có hiệu quả các giải pháp xử lý nợ xấu trong năm 2021 và các năm tiếp theo theo chỉ đạo của NHNN.

Hai là, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với định hướng, mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng nêu tại Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của NHNN. Tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, giảm chỉ tiêu lợi nhuận để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, nhất là đối với các khoản cho vay cũ, cho vay trung dài hạn cho doanh nghiệp và người dân.

Ba là, mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo đúng chỉ tiêu NHNN giao. Tập trung tín dụng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, phục hồi kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và xử lý nghiêm các sai phạm trong hệ thống TCTD của mình nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng, góp phần phòng, chống, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm trong ngành Ngân hàng.

Các đơn vị trong Ngành quán triệt và thực hiện nghiêm 2 nội dung trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán

- Tập trung đáp ứng tốt nhu cầu tiền mặt, tín dụng, dịch vụ ngân hàng của doanh nghiệp, người dân trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, đảm bảo cho mọi hoạt động thông suốt an toàn, phục vụ nhân dân đón Tết;

- Không tổ chức chúc tết, tặng quà các đơn vị, lãnh đạo NHNN. Ngay sau khi nghỉ Tết, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện ngay các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tăng trưởng tín dụng, dịch vụ ngân hàng ngay từ những tháng đầu năm.

TTTCTT

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: