May Sông Hồng phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 2:1

(Banker.vn) (thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 2:1.

May Sông Hồng phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 2:1

 

Theo đó, công ty dự kiến phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCK chấp thuận. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2021 của công ty. Được biết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của May Sông Hồng đến cuối năm 2021 còn hơn 736 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2022, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.291,5 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái do công ty đưa khu vực May Sông Hồng Nghĩa Hưng (Công ty con) vào sản xuất nên đã gia tăng doanh thu cho công ty. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 82 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021; riêng lợi nhuận của cổ đông Công ty mẹ đạt 90,61 tỷ đồng.

Tổng tài sản công ty đạt hơn 3.267 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm 31,6%, xuống 258,9 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm nhẹ xuống còn hơn 918 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn lại tăng 32%, lên 618 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm nhẹ, về mức 1.679,1 tỷ đồng; trong đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 660,1 tỷ đồng và 239,3 tỷ đồng.