Mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng giảm

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của TCTD có xu hướng giảm so với cuối năm 2019.

Theo số liệu hoạt động ngân hàng trong tuần cuối tháng 11/2020 (ngày 23-27/11), được NHNN công bố cho thấy, lãi suất tiền gửi bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,3-3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,2-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,8-6,9%/năm.

“Mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của TCTD có xu hướng giảm so với cuối năm 2019”, NHNN cho biết.

Với lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Song song với xu hướng giảm lãi suất tiền gửi, NHNN cho biết, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của TCTD cũng trong xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm.

Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm, trong đó: Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.

Đối với lãi suất bình quân liên ngân hàng, NHNN cho biết, lãi suất liên ngân hàng vẫn duy trì ở mức thấp. Cụ thể, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần từ ngày 23-27/11/2020 dao động nhẹ, trong đó: Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,1%/năm, 0,21%/năm và 0,51%/năm.

Đối với các giao dịch USD. Lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn, cụ thể: Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,14%/năm và 0,25%/năm.

NHNN cho biết, theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 410.920 tỷ đồng, bình quân 82.184 tỷ đồng/ngày, tăng 22.606 tỷ đồng/ngày so với tuần 16-20/11/2020;

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 140.195 tỷ đồng, bình quân 28.039 tỷ đồng/ngày, giảm 5.144 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (66% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (16% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 66% và 21%.

Với thị trường ngoại tệ và tỷ giá, NHNN cho biết, ngày đầu tuần 23/11/2020, tỷ giá mua, bán USD/VND (cuối ngày) trên website của Vietcombank niêm yết ở mức 23.060/23.240 VND/USD, giảm 25/25 điểm so với ngày làm việc cuối tuần trước (ngày 20/11/2020).

Đến ngày 24/11/2020, tỷ giá mua, bán USD/VND tăng 10/10 điểm lên mức 23.070/23.250 VND/USD.

Ngày 26/11/2020, tỷ giá tiếp tục tăng 10/10 điểm lên mức 23.080/23.260 VND/USD và duy trì đến ngày 27/11/2020.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: