Lương hưu, trợ cấp tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5

(Banker.vn) Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, dự kiến lương hưu, trợ cấp háng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5 và có thể sẽ không có gì thay đổi.
Đề xuất tăng lương hưu 15% Vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024 kéo dài 5 ngày liên tục. Thời gian từ thứ bảy ngày 27/4, đến hết thứ tư ngày 1/5, làm bù vào thứ bảy ngày 4/5.

Vì thế, để đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để lập, chuyển danh sách và chuyển kinh phí cho cơ quan Bưu điện kịp thời. Không để ảnh hưởng đến thời gian chi trả các chế độ cho người hưởng.

Cùng với cải cách chính sách tiền lương, sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp từ 1/7/2024

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5. Ảnh: MH

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với cơ quan Bưu điện tỉnh rà soát lịch chi trả, đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH năm 2019 của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, ban hành về việc quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hàng tháng từ ngày 2 đến hết ngày 25 của tháng.

Cụ thể, chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến.

Chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện huyện: Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.

Căn cứ theo quy định trên, và thời gian kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5, và có thể sẽ không có gì thay đổi.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả, phối hợp, giải quyết, xử lý dứt điểm tình huống phát sinh, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Xã hội các tỉnh cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, cơ quan bưu điện, ngân hàng, trung tâm giới thiệu việc làm,... để tuyên truyền vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Qua đó, để người hưởng được nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, cần thông báo kịp thời các thay đổi về lịch chi trả (nếu có) cho người hưởng.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương