Luôn bám sát phương châm ''Chuyên nghiệp - Liêm chính - Hội nhập''

(Banker.vn) Từ khi thành lập đến nay, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện khoảng 3.600 cuộc kiểm toán; phát hiện, kiến nghị xử lý tài chính khoảng 740 nghìn tỷ đồng.
Kiểm toán nhà nước: Nghị quyết số 43 nhiều mục tiêu không đạt, nên kết thúc “sứ mệnh” trong năm nay Kiểm toán nhà nước: Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên 3 trụ cột phát triển

Vào ngày 11/7 tới sẽ diễn ra Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Kiểm toán nhà nước (11/7/1994-11/7/2024). 30 năm qua, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, Kiểm toán nhà nước luôn chủ động bám sát mọi chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Kiểm toán nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 740 nghìn tỷ đồng
Kiểm toán nhà nước đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 740 nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa

Đến nay, Kiểm toán nhà nước đã phát triển với 32 đơn vị cấp Vụ và tương đương, gồm: 9 đơn vị tham mưu, 8 Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, 13 Kiểm toán nhà nước khu vực, 2 đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng số công chức, viên chức, người lao động đến nay là hơn 2.000 người.

Từ khi thành lập đến nay, Kiểm toán nhà nước đã thực hiện khoảng 3.600 cuộc kiểm toán, phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 740 nghìn tỷ đồng (từ năm 2011-2023 kiến nghị tài chính trên 650 nghìn tỷ đồng); trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng trên 40% tổng số kiến nghị kiểm toán; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ trên 2.200 văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản quản lý có nội dung không phù hợp, mâu thuẫn hoặc chồng chéo, kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế, chính sách, tránh thất thoát, lãng phí, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia.

Trong đó, Kiểm toán nhà nước đề xuất nhiều ý kiến có giá trị để hoàn thiện một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đất đai, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư công, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Bảo hiểm xã hội...; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với nhiều tập thể, cá nhân có sai phạm theo quy định của pháp luật. Kiểm toán nhà nước đã cung cấp gần 2.000 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và các tài liệu cho cơ quan có liên quan để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát...

Với phương châm “Chuyên nghiệp - Liêm chính - Hội nhập”, xuyên suốt 30 năm xây dựng và trưởng thành, Kiểm toán nhà nước luôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó; luôn đổi mới, sáng tạo để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực kiểm toán; góp phần quan trọng vào sự minh bạch, phát triển bền vững nền tài chính quốc gia; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất nước và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đóng góp tích cực vào thành tựu của công cuộc đổi mới, hoàn hiện thể chế của đất nước.

Kiểm toán nhà nước đã và đang phát triển trở thành công cụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tâm An

Theo: Báo Công Thương