Lưới điện truyền tải vận hành ổn định trong tháng 4

(Banker.vn) Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết, trong tháng 4/2024, công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải được đảm bảo.
Ngành điện tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn mặt bằng các dự án truyền tải điện EVNNPT đẩy mạnh giải pháp đảm bảo điện mùa khô năm 2024

Báo cáo của EVNNPT gửi cơ quan chức năng cho thấy, trong tháng 04/2024, lưới điện truyền tải cơ bản vận hành an toàn, tin cậy và đảm bảo cung cấp điện cho hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Trong tháng, lưới điện truyền tải xảy ra 11 sự cố (04 sự cố lưới 500kV và 07 sự cố lưới 220kV), giảm 02 số sự cố so với tháng 03/2024, do nhiều nguyên nhân tuy nhiên không ảnh hưởng tới lưới điện và đã được EVNNPT kiểm tra, khắc phục kịp thời.

Về vận hành điện áp, trong tháng 04/2024 điện áp lưới 220kV - 500kV vận hành trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên thời gian nghỉ Lễ 30/4, 01/5 năm 2024, lưới điện 220kV xuất hiện điện áp thấp một thời điểm (ngày 27/4/2024 tại thanh cái 220kV trạm 220kV Ba Chè, Thái Nguyên và Hàm Tân, điện áp thấp nhất 207,7 kV tại trạm 220kV Thái Nguyên lúc 18h04’).

Độ tin cậy của lưới điện được đảm bảo; Tổn thất điện năng thực hiện tháng 04/2024 là 2,34% tăng 0,12% so với cùng kỳ 2023 (2,22%), thấp hơn 0,06% so với chỉ tiêu kế hoạch (2,40%). Trong đó, tổn thất lưới 500kV là 2,14% tăng 0,21% so với cùng kỳ 2023 (1,93%), tổn thất lưới 220kV là 1,19% tăng 0,04% so với cùng kỳ 2023 (1,15%).

Lưới điện truyền tải vận hành ổn định trong tháng 4
Trong tháng 4, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy

Trong tháng, lưới điện 500kV khu vực miền Bắc chỉ có 1/34 đường dây (ĐZ) vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo (từ 90% - 100% tải định mức); 07/26 MBA 500kV vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo.

Lưới điện 220 kV có 18/191 ĐZ vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo; 08/191 ĐZ vận hành chế độ khẩn cấp; 31/141 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo; 05/191 MBA vận hành chế độ khẩn cấp.

Tại khu vực miền Trung đối với lưới 500kV có 01/33 ĐZ vận hành tải cao trên 80% và mức cảnh báo; 02/21 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo; Lưới điện 220 kV có 10/145 ĐZ thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo; 01 ĐZ vận hành chế độ khẩn cấp; 06/71 MBA thường xuyên vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo.

Tại khu vực miền Nam, lưới điện 500 kV có 02/40 ĐZ 500 kV vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo; 09/21 MBA vận hành tải cao trên 80% và cảnh báo. Trong khi đó lưới điện 220 kV có 19/165 ĐZ vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo; 05/165 ĐZ vận hành chế độ khẩn cấp; 42/107 MBA vận hành tải cao trên 80 % cảnh báo; có 01 MBA AT2 Trạm biến áp Long Thành vận hành chế độ khẩn cấp (từ 100% đến 110% định mức).

Đình Dũng

Theo: Báo Công Thương