Lợi nhuận sau kiểm toán của Dabaco giảm từ 145 tỷ xuống 5 tỷ đồng

(Banker.vn) Hụt nguồn thu từ bất động sản do sự thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng khiến lợi nhuận của Công ty CP Tập đoàn Dabaco (HOSE: DBC) "bốc hơi" 97% sau kiểm toán.

Quý IV, đại gia nuôi heo Dabaco lần đầu thua lỗ sau 5 năm

Sau kiểm toán, báo cáo kết quả kinh doanh của Dabaco ghi nhận nhiều sự thay đổi lớn ở các chỉ tiêu doanh thu, giá vốn, lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu thuần ở báo cáo kiểm toán ghi nhận giảm 6% còn 11.558 tỷ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế giảm 97% so với báo cáo tự lập, tức giảm 145 tỷ đồng, còn vỏn vẹn 5 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân, doanh thu và lợi nhuận ròng giảm sâu sau kiểm toán, Dabaco cho biết do có sự thay đổi về các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

Lợi nhuận "bốc hơi" sau kiểm toán cộng với việc chi trả cổ tức khiến khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Dabaco tại ngày 31/12/2022 còn hơn 8 tỷ, đầu năm là 595 tỷ đồng. EPS cả năm đạt 21 đồng.

dabaco
Hậu kiểm toán, lợi nhuận của Dabaco 'bốc hơi' 97%, còn vỏn vẹn 5 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Về tài chính, quy mô tài sản tính tới cuối năm 2022 của Dabaco là 12.974 tỷ, tăng 448 tỷ so với báo cáo tự lập.

Trong đó, chỉ tiêu biến động lớn nhất là hàng tồn kho ghi nhận tăng 444 tỷ so với báo cáo tự lập lên 5.207 tỷ đồng bên cạnh chỉ tiêu phải thu cũng ghi nhận tăng nhẹ.

Ở phía nguồn vốn, nợ ngắn hạn tăng 613 tỷ lên 7.213 tỷ đồng thời vốn chủ sở hữu giảm 145 tỷ còn 4.641 tỷ đồng.

Năm 2023, Dabaco đặt kế hoạch doanh thu (bao gồm tiêu dùng nội bộ) đạt 24,562 tỷ đồng, tăng hơn 11% và lãi sau thuế đạt 569 tỷ đồng, gấp hơn 109 lần so với thực hiện năm 2022.

Dabaco cho biết công ty sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược là Phát triển mạnh mẽ linh vực nông nghiệp - thực phẩm ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi khép kín 3F (Feed - Farm - Food); đồng thời tận dụng các cơ hội từ lĩnh vực khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiêu chỉ tăng trăng xanh và phát triển bền vững.

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022, Dabaco sẽ trình cổ đông thông qua việc dùng toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2022 (hơn 8 tỷ đồng) bổ sung quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Nguyễn Lê

  Theo: Kinh Tế Chứng Khoán
  Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

  Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

  Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
  Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
  Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng