LienVietPostBank thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 3

(Banker.vn) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) vừa thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 3 với tổng số lượng 25.000 trái phiếu.

Theo đó, trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, có thời hạn 7 năm và được lãi trả sau, định kỳ 1 năm một lần vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành, kỳ tính lãi 1 năm. Lãi suất trái phiếu được áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên, bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,3%/năm và lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,3%/năm.

Lãi suất tham chiếu đối với mỗi kỳ tính lãi tại ngày xác định lãi suất, có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của các ngân hàng tham chiếu, bao gồm BIDV, VietinBank và Agribank.

Ngày xác định lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua trái phiếu của đợt 3. Ngày xác định lãi suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là ngày làm việc thứ 7 trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.

Khối lượng vốn cần huy động đợt 3 là 250 tỷ đồng, với mục đích bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.

Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân tối thiểu 2 trái phiếu, tương đương với 20 triệu đồng tính theo mệnh giá; số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư tổ chức là 100 trái phiếu, tương đương 1 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Linh Cầm

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: