LienVietPostBank tăng vốn điều lệ lên hơn 10.746 tỷ đồng

(Banker.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa Quyết định số 22/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Theo Quyết định này, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho LienVietPostBank được sửa như sau: “Vốn điều lệ của LienVietPostBank là 10.746.389.150.000 đồng (Mười nghìn bảy trăm bốn mươi sáu tỷ ba trăm tám mươi chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)”.

NHNN yêu cầu, LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định số 22/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN.

Quyết định số 414/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của LienVietPostBank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/1/2021.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: