Lào Cai: Tăng cường triển khai thực hiện tiết kiệm điện

(Banker.vn) Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn.
Lào Cai: Quyết tâm đạt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2024 PC Lào Cai đảm bảo cung cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Ngày 1/7, UBND tỉnh Lào Cai thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành Văn bản số 3463/UBND-KT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức kinh tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg.

Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường, tiết kiệm điện; góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

Lào Cai: Tăng cường triển khai thực hiện tiết kiệm điện
Công nhân Điện lực TP. Lào Cai hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra với thành phần gồm: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Lào Cai. Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra một số cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị chiếu sáng công cộng trong việc chấp hành pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin Chỉ thị số 20/CT-TTg, Kế hoạch số 347/KH-UBND và nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3463/UBND-KT ngày 28/6/2024 đến các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức kinh tế và các đơn vị có liên quan thuộc phạm vi địa bàn quản lý.

Thời gian qua, để thực hiện triển khai tốt công tác tiết kiệm năng lượng mục tiêu đề ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương huyện, thành phố trên địa bàn Lào Cai đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến, tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, vận động các đơn vị và người dân nghiêm túc chấp hành những quy định trong quá trình thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, nhất là năng lượng điện.

Năm 2023, tổng năng lượng sử dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 834.518 TOE. Với nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và người dân đã tiết kiệm năng lượng đạt 46.544 TOE, bằng 5,6% tổng năng lượng sử dụng toàn tỉnh năm 2023.

Theo kết quả khảo sát, dự kiến nhu cầu sử dụng điện giai đoạn 2023 - 2025 toàn tỉnh Lào Cai là hơn 7.344 triệu kWh. Công ty Điện lực Lào Cai đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm trong giai đoạn này tiết kiệm ít nhất từ 2% tổng sản lượng điện thương phẩm trở lên, tương đương 147,62 triệu kWh.

Vân An

Theo: Báo Công Thương