Lãi suất tiết kiệm VietinBank mới nhất tháng 1/2022

(BANKER.VN) Khảo sát tháng 1/2022, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) dành cho cả phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vẫn giống như nhiều tháng trước đây không có sự thay đổi.

Lãi suất tiết kiệm VietinBank mới nhất tháng 1/2022
Lãi suất tiết kiệm VietinBank mới nhất tháng 1/2022

Trong đó, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền từ kỳ hạn 1 tháng trở lên có phạm vi dao động từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm.

Cụ thể, lãi suất đang được triển khai chung cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng là 3,1%/năm. Trong khi khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng sẽ được hưởng cùng mức lãi suất là 3,4%/năm. Còn tiền gửi tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng hiện đang được Vietinbank huy động với cùng lãi suất là 4%/năm.

Lãi suất ngân hàng Vietinbank dành cho các khoản tiền gửi trong thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng và từ 36 tháng trở lên đang ở mức cao nhất hiện nay là 5,6%/năm.

Ngoài ra, với tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tháng, Vietinbank đang duy trì lãi suất ở mức tương đối thấp là 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn của cũng áp dụng mức không đổi là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng trong tháng 1/2022

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

VND

Không kỳ hạn

0,1

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

3,1

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

3,1

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

3,4

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

3,4

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

4

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

4

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

4

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

4

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

4

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

4

3,7

12 tháng

5,6

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

5,6

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

5,6

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

4,9

36 tháng

5,6

4,9

Trên 36 tháng

5,6

4,9

Cũng qua ghi nhận trong tháng 1, biểu lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank cũng không đổi so với trước. Do đó, khung lãi suất tiền gửi vẫn nằm trong phạm vi từ 3%/năm đến 4,9%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được ngân hàng Vietinbank đồng ấn định với lãi suất là 3%/năm. Từ kỳ hạn 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 3,3%/năm. Các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng ngân hàng này đang triển khai lãi suất cùng mức là 3,7%/năm. Từ 12 tháng trở lên, lãi suất là 4,9%/năm khi khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tiết kiệm tại Vietinbank.

Tiền gửi với kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng và không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp cùng được áp dụng cùng mức lãi suất là 0,2%/năm.

Linh Đan

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam