Lãi suất tiết kiệm PVcomBank mới nhất tháng 6/2021

(BANKER.VN) Khảo sát tháng 6 này, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vẫn được giữ nguyên so với ghi nhận đầu tháng trước, khung lãi suất của sản phẩm tiết kiệm đại chúng vẫn có phạm vi từ 3,9%/năm đến 6,65%/năm dành cho các khoản tiền có kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm PVcomBank mới nhất tháng 6/2021
Lãi suất tiết kiệm PVcomBank mới nhất tháng 6/2021

Cụ thể, lãi suất tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng đồng loạt niêm yết ở mức là 3,9%/năm. Trong khi kỳ hạn 6 tháng sẽ được PVcomBank ấn định lãi suất là 5,6%/năm.

Khách hàng sẽ được nhận lãi suất chung là 5,75/năm khi gửi tiền tiết kiệm tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng.

Lãi suất ngân hàng PVcomBank hiện đang đồng áp dụng cho hai kỳ hạn phổ biến như 12 tháng và 13 tháng ở mức là 6,2%/năm.

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi tại hai kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng sẽ được hưởng cùng lãi suất là 6,55%/năm. Đối với các kỳ hạn dài như 24 tháng và 36 tháng có lãi suất huy động lần lượt ở mức là 6,6%/năm và 6,65%/năm.

Ngoài ra, các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần - 3 tuần được PVcomBank tiếp tục quy định mức lãi suất chung không đổi là 0,2%/năm.

Vậy qua khảo sát, lãi suất cao nhất ghi nhận được tại ngân hàng PVcomBank trong tháng 6 này vẫn được duy trì ở mức là 6,65%/năm dành cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 36 tháng dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng PVcomBank sản phẩm Tiết kiệm đại chúng tháng 6/2021

Kỳ hạn

Lãi theo tháng

Lãi theo quý

Lãi cuối kỳ

1 tuần

-

-

0,2

2 tuần

-

-

0,2

3 tuần

-

-

0,2

1 tháng

-

-

3,9

2 tháng

3,89

-

3,9

3 tháng

3,88

-

3,9

4 tháng

3,88

-

3,9

5 tháng

3,87

-

3,9

6 tháng

5,53

5,55

5,6

7 tháng

5,66

-

5,75

8 tháng

5,65

-

5,75

9 tháng

5,64

5,66

5,75

10 tháng

5,62

-

5,75

11 tháng

5,61

-

5,75

12 tháng

6,03

6,06

6,2

13 tháng

-

-

6,2

15 tháng

6,31

6,34

6,55

18 tháng

6,26

6,29

6,55

24 tháng

6,21

6,24

6,6

36 tháng

6,07

6,1

6,65

Linh Đan

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam