Lãi suất tiết kiệm PVcomBank mới nhất tháng 4/2021

(BANKER.VN) Tháng 4 này, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục được giữ nguyên so với khảo sát đầu tháng trước. Khung lãi suất của sản phẩm tiết kiệm đại chúng theo đó vẫn áp dụng trong khoảng từ 3,9%/năm - 6,65%/năm dành cho các khoản tiền có kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, lãi trả cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm PVcomBank mới nhất tháng 4/2021
Lãi suất tiết kiệm PVcomBank mới nhất tháng 4/2021

Cụ thể, các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng có lãi suất tiết kiệm được niêm yết chung ở mức là 3,9%/năm. Kỳ hạn 6 tháng sẽ được PVcomBank ấn định lãi suất là 5,6%/năm.

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng cùng lãi suất là 5,75%/năm.

Ngân hàng PVcomBank đồng loạt niêm yết lãi suất tiền gửi dành cho tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng ở mức là 6,2%/năm cho mỗi kỳ hạn.

Ngoài ra, lãi suất PVcomBank triển khai cho kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng là 6,55%/năm. Trong khi đó lãi suất huy động tại các kỳ hạn dài như 24 tháng và 36 tháng lần lượt ở mức là 6,6%/năm và 6,65%/năm.

Riêng tại các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần - 3 tuần, PVcomBank tiếp tục quy định mức lãi suất chung không đổi là 0,2%/năm.

Có thể thấy, lãi suất cao nhất tại ngân hàng PVcomBank hiện vẫn được duy trì ở mức là 6,65%/năm dành cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 36 tháng dưới hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng PVcomBank sản phẩm Tiết kiệm đại chúng tháng 4/2021

Kỳ hạn

Lãi theo tháng

Lãi theo quý

Lãi cuối kỳ

1 tuần

-

-

0,2

2 tuần

-

-

0,2

3 tuần

-

-

0,2

1 tháng

-

-

3,9

2 tháng

3,89

-

3,9

3 tháng

3,88

-

3,9

4 tháng

3,88

-

3,9

5 tháng

3,87

-

3,9

6 tháng

5,53

5,55

5,6

7 tháng

5,66

-

5,75

8 tháng

5,65

-

5,75

9 tháng

5,64

5,66

5,75

10 tháng

5,62

-

5,75

11 tháng

5,61

-

5,75

12 tháng

6,03

6,06

6,2

13 tháng

-

-

6,2

15 tháng

6,31

6,34

6,55

18 tháng

6,26

6,29

6,55

24 tháng

6,21

6,24

6,6

36 tháng

6,07

6,1

6,65

Linh Đan

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam