Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 6/2021

(BANKER.VN) Tháng 6, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi đã áp dụng trong nhiều tháng nay. Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với hình thức nhận lãi vào cuối kỳ sẽ được hưởng lãi suất từ 3,5%/năm đến 6,7%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 6/2021
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 6/2021

Lãi suất tiết kiệm tại hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng tiếp tục được duy trì ở mức 3,5%/năm. Tiếp đó khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 3 - 5 tháng cũng có lãi suất không đổi 3,75%/năm.

Ngân hàng CBBank huy động lãi suất 6,25%/năm cho tiền gửi tại kỳ hạn 6-8 tháng. Ba kỳ hạn 9 - 11 tháng nhận lãi suất cao hơn ghi nhận ở cùng mức 6,35%/năm.

Lãi suất ngân hàng Xây Dựng áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng lần lượt là 6,65%/năm và 6,6%/năm. Ngân hàng cũng tiếp tục triển khai lãi suất ở cùng mức 6,7%/năm cho các khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 15 tháng đến 60 tháng.

Tại các kỳ hạn ngắn 1- 3 tuần, ngân hàng niêm yết lãi suất khá thấp là 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn đồng thời cũng được ấn định ở mức 0,2%/năm.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn kỳ lĩnh lãi khác tại CBBank như: lĩnh lãi hàng tháng (3,487%/năm - 6,448%/năm), lĩnh lãi theo quý (5,818%/năm - 6,482%/năm), lĩnh lãi trước (3,472%/năm đến 6,179%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBBank) niêm yết tại quầy

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

1

tuần

0,2

2

tuần

0,2

3

tuần

0,2

1

tháng

3,5

3,482

2

tháng

3,5

3,487

3,472

3

tháng

3,75

3,732

3,709

4

tháng

3,75

3,727

3,698

5

tháng

3,75

3,721

3,686

6

tháng

6,25

6,16

6,192

6,051

7

tháng

6,25

6,145

6,021

8

tháng

6,25

6,129

5,991

9

tháng

6,35

6,218

6,25

6,06

10

tháng

6,35

6,202

6,029

11

tháng

6,35

6,186

5,999

12

tháng

6,55

6,352

6,385

6,139

13

tháng

6,6

6,392

6,16

15

tháng

6,7

6,448

6,482

6,179

18

tháng

6,7

6,398

6,432

6,085

24

tháng

6,7

6,301

6,334

5,905

36

tháng

6,7

6,117

6,149

5,576

48

tháng

6,7

5,948

5,997

5,281

60

tháng

6,7

5,79

5,818

5,016

Tương tự, tiền gửi tiết kiệm qua kênh online tại CBBank cũng được giữ nguyên so với trước. Lãi suất ngân hàng tiếp tục áp dụng trong phạm vi từ 3,6%/năm đến 6,8%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 1 - 60 tháng. Khi gửi tiết kiệm qua kênh online, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn 0,1% so với khi gửi tại quầy.

Mức lãi suất cao nhất CBBank đang áp dụng là 6,8%/năm, áp dụng cho tiền gửi online tại kỳ hạn từ 15 tháng đến 60 tháng.

Lãi suất tiền gửi online tại ngân hàng CBBank

Kỳ hạn

Lãi suất (%/ năm)

1 tháng

3,6

2 tháng

3,6

3 tháng

3,85

4 tháng

3,85

5 tháng

3,85

6 tháng

6,35

7 tháng

6,35

8 tháng

6,35

9 tháng

6,45

10 tháng

6,45

11 tháng

6,45

12 tháng

6,65

13 tháng

6,7

15 tháng

6,8

18 tháng

6,8

24 tháng

6,8

36 tháng

6,8

48 tháng

6,8

60 tháng

6,8

Linh Đan

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam