Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 6/2021

(BANKER.VN) Tháng 6 này, biểu lãi suất tiết kiệm thường tại quầy của Ngân hàng Phương Đông (OCB) tiếp tục được giữ nguyên so với ghi nhận đầu tháng trước, khung lãi suất vẫn nằm trong khoảng từ 3,75%/năm - 8,2%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 6/2021
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 6/2021

Theo đó, lãi suất Ngân hàng Phương Đông niêm yết cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt ở mức là 3,75%/năm và 3,85%/năm. Trường hợp khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng sẽ được hưởng cùng mức lãi suất là 3,9%/năm.

Trong khi đó lãi suất được huy động tại kỳ hạn 6 tháng ở mức cao hơn rõ rệt là 5,4%/năm. Còn khi gửi tiền tại các kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng, khách hàng sẽ được nhận lãi suất là 5,5/năm.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Phương Đông ấn định chung cho các kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng cùng ở mức là 5,7%/năm; riêng kỳ hạn 12 tháng hiện đang được ấn định với lãi suất là 6%/năm.

Tại các kỳ hạn dài như 15, 18 và 21 tháng, Ngân hàng Phương Đông đang triển khai lần lượt với các mức lãi suất là 6,1%/năm, 6,2%/năm và 6,3%/năm.

Ngoài ra, OCB áp dụng lãi suất cho kỳ hạn 24 tháng là 6,35%/năm, còn kỳ hạn 36 tháng được ấn định lãi suất là 6,4%/năm.

Cũng trong tháng 6 này, đối với các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, Ngân hàng Phương Đông tiếp tục duy trì áp dụng theo biểu lãi suất cơ sở. Theo đó, lãi suất cơ sở tại kỳ hạn 12 tháng là 8,1%/năm và tại kỳ hạn 13 tháng là 8,2%/năm. Các mức lãi suất này cùng không đổi so với biểu lãi suất đầu tháng trước.

Như vậy, lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Phương Đông ghi nhận được hiện là 8,2%/năm dành cho các khoản tiền từ 500 tỷ đồng gửi với kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Riêng các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần - 3 tuần vẫn giữ lãi suất không đổi là 0,2%/năm. Các loại tiền gửi không kỳ hạn cũng được duy trì lãi suất là 0,1%/năm.

Ngoài hình thức tiết kiệm thường tại quầy, khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tiết kiệm online. Theo đó, khung lãi suất tiết kiệm dưới hình thức online được ngân hàng OCB niêm yết cao hơn 0,1 điểm % tại tất cả các kỳ hạn so với hình thức gửi tiết kiệm thường tại quầy. Và tại hình thức tiết kiệm này, lãi suất huy động tại các kỳ hạn cũng nhìn chung không có sự thay đổi so với trước.

Đáng chú ý trong tháng 6 này, Ngân hàng Phương Đông vẫn áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất đối với khoản tiết kiệm thường có kỳ hạn 1 tháng trở lên, số tiền tối thiểu 1 tỉ đồng sẽ được cộng thêm 0,1%/năm so với biểu lãi suất niêm yết. Đối với tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng trở lên, số tiền từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng được cộng 0,1%/năm; số tiền từ 5 tỷ đồng trở lên được cộng thêm 0,2%/năm so với biểu lãi suất.

Biểu lãi suất Ngân hàng Phương Đông áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 6/2021

Nguồn: OCB

Linh Đan

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam