Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 4/2022

(Banker.vn) Khảo sát trong tháng 4, biểu lãi suất tiết kiệm thường tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ của Ngân hàng Phương Đông (OCB) trong tháng 4 này nhìn chung không có sự thay đổi so với trước. Do đó, phạm vi lãi suất vẫn trong khoảng từ 3,55%/năm - 6,35%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 4/2022
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng OCB

Theo đó, lãi suất ngân hàng Phương Đông cùng niêm yết cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3,55%/năm và 3,65%/năm. Trong khi các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng đang được ngân hàng này đồng ấn định với lãi suất là 3,7%/năm.

Trường hợp khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn từ 6 tháng đến 8 tháng sẽ được hưởng lãi suất là 5,4%/năm. Còn với tiền gửi tại các kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng cũng tiếp tục được ngân hàng Phương Đông duy trì với lãi suất là 5,6%/năm.

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, lãi suất đang huy động ở mức là 6,1%/năm; kỳ hạn 15 tháng được áp dụng lãi suất là 6,15%/năm. Và với các kỳ hạn tiếp theo là 18, 21, 24 và 36 tháng, mỗi kỳ hạn được cộng thêm 0,05 điểm % so với kỳ hạn trước đó.

Như vậy, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Ngân hàng Phương Đông đang áp dụng cho hình thức tiết kiệm thường tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ là 6,35%/năm khi gửi tiền tại kỳ hạn 36 tháng.

Riêng các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần - 3 tuần, OCB vẫn quy định lãi suất tương đối thấp là 0,2%/năm. Các loại tiền gửi không kỳ hạn còn có lãi suất thấp hơn nữa là 0,1%/năm.

Bên cạnh hình thức tiết kiệm thường tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng còn có thể lựa chọn các hình thức lĩnh lãi khác như: đầu kỳ, hàng tháng, hàng quý và hàng 6 tháng.

Hoặc khách hàng cũng có thể đăng ký sản phẩm tiết kiệm trực tuyến với biên độ lãi suất cao hơn tại hầu hết các kỳ hạn so với hình thức gửi tiết kiệm thường tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ. Trong đó qua ghi nhận, lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Phương Đông hiện là 6,75%/năm áp dụng cho tiền gửi online tại kỳ hạn 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cũng trong tháng 4 này, OCB tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi lãi suất đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng, khi cộng thêm với chính sách ưu đãi lãi suất/chương trình khuyến mãi khác đều không được vượt quá mức trần mà Ngân hàng Nhà nước quy định là 0,2%/năm.

Lãi suất tối đa đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng cộng với chính sách ưu đãi lãi suất/chương trình khuyến mãi không được vượt trần lãi suất Ngân hàng Nhà nước 4%/năm.

Đặc biệt, với các khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường hiện hữu có kỳ hạn 13 tháng, vào ngày đáo hạn kỳ hiện hành sẽ được tái tục mới và áp dụng theo lãi suất thông thường kỳ hạn 12 tháng.

Biểu lãi suất Ngân hàng Phương Đông áp dụng cho khách hàng cá nhân mới nhất tháng 4/2022

Quỳnh Hương

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam