Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) mới nhất tháng 1/2022

(Banker.vn) Bước sang tháng 1/2022, biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) nhìn chung không đổi so với khảo sát trước đó. Khung lãi suất huy động tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ do đó vẫn dao động từ 3,1%/năm - 6,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) mới nhất tháng 1/2022
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) mới nhất tháng 1/2022

Cụ thể, lãi suất được huy động cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3,1%/năm và 3,3%/năm. Trong khi lãi suất ngân hàng Kiên Long đang đồng triển khai cho các kỳ hạn từ 3 tháng - 5 tháng là 3,4%/năm.

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng sẽ được hưởng lãi suất ở mức là 5,6%/năm; còn khi gửi tại kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng sẽ cùng được nhận mức lãi suất là 5,7%/năm.

Đối với tiền gửi tại kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng, ngân hàng Kiên Long đang triển khai lãi suất chung là 5,8%/năm. Tuy nhiên đến kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, lãi suất tiền gửi mà khách hàng được nhận lại ở mức cao hơn rõ rệt là 6,5%/năm.

Cũng trong tháng 1/2022 này, Kienlongbank áp dụng mức lãi suất không đổi cho kỳ hạn 13 tháng là 6,6%/năm; còn tại kỳ hạn 16 tháng và 17 tháng, lãi suất cũng được quy định ở mức là 6,7%/năm.

Cuối cùng, lãi suất tiết kiệm mà ngân hàng Kiên Long đang niêm yết cho ba kỳ hạn dài như 18, 24 và 36 tháng là 6,75%/năm. Riêng kỳ hạn dài nhất là 60 tháng lại đang được ấn định ở mức thấp hơn là 6,55%/năm.

Đối với khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần - 3 tuần và các loại tiền gửi không kỳ hạn được nhận cùng mức lãi suất tương đối thấp là 0,2%/năm.

Bên cạnh hình thức tiết kiệm lĩnh lãi vào cuối kỳ, Kienlongbank cũng đang triển khai nhiều phương thức lĩnh lãi khác như: lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi định kỳ ( 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng)...

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy tháng 1/2022 mới nhất

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,2

Tiền gửi thanh toán

0,2

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

2 tuần

0,2

3 tuần

0,2

01 tháng

3,1

3,09

02 tháng

3,3

3,3

3,28

03 tháng

3,4

3,39

3,37

04 tháng

3,4

3,39

3,36

05 tháng

3,4

3,38

3,35

06 tháng

5,6

5,56

5,54

5,45

07 tháng

5,6

5,52

5,42

08 tháng

5,7

5,61

5,49

09 tháng

5,7

5,62

5,59

5,47

10 tháng

5,8

5,68

5,53

11 tháng

5,8

5,66

5,51

12 tháng

6,5

6,4

6,35

6,31

6,1

13 tháng

6,6

6,39

6,16

15 tháng

6,7

6,49

6,45

6,18

17 tháng

6,7

6,42

6,12

18 tháng

6,75

6,53

6,48

6,45

6,13

24 tháng

6,75

6,54

6,43

6,38

6,35

5,95

36 tháng

6,75

6,34

6,24

6,19

6,16

5,61

60 tháng

6,55

5,83

5,75

5,71

5,68

4,93

Ngoài hình thức tiết kiệm tại quầy, Kienlongbank tiếp tục huy động lãi suất ưu đãi cho khách hàng khi gửi tiền dưới hình thức tiết kiệm online. Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất có biên độ lớn hơn 0,1 điểm % so với gửi tại quầy ở nhiều kỳ hạn. Tại đây, biểu lãi suất cũng không đổi và vẫn dao động trong khoảng từ 3,2%/năm đến 6,85%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Như vậy qua ghi nhận trong tháng 1/2022, lãi suất cao nhất tại Kienlongbank hiện là 6,85%/năm dành cho tiền gửi trực tuyến tại kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất tại Ngân hàng Kiên Long tháng 1/2022

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

3,2

02 tháng

3,4

03 tháng

3,5

06 tháng

5,7

09 tháng

5,8

12 tháng

6,6

13 tháng

6,7

15 tháng

6,8

18 tháng

6,85

24 tháng

6,85

36 tháng

6,85

Linh Đan

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam