Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 1/2022

(Banker.vn) Ghi nhận trong tháng 1/2022, biểu lãi suất tiết kiệm Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) tiếp tục được giữ nguyên giống với khảo sát gần nhất, khung lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục dao động từ 3,35%/năm đến 6,5%/năm áp dụng với các kỳ hạn 1 tháng - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 1/2022
Lãi suất tiết kiệm Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 1/2022

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt được ngân hàng Bảo Việt áp dụng lãi suất là 3,35%/năm và 3,4%/năm. Tiếp theo tại các kỳ hạn từ 3 tháng - 5 tháng, mỗi kỳ hạn sẽ được cộng thêm 0,05 điểm % lãi suất so với kỳ hạn trước đó.

Trong khi đó, kỳ hạn 6 tháng được huy động ở mức cao hơn rõ rệt là 5,9%/năm. Còn khi khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng chỉ được nhận mức lãi suất thấp hơn là 5,75%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng, lãi suất ngân hàng Bảo Việt hiện là 5,8%/năm. Riêng kỳ hạn phổ biến là 12 tháng, lãi suất tiền gửi đang được niêm yết 6,35%/năm.

Ngoài ra, BaoViet Bank đang triển khai chung lãi suất không đổi cho các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng ở mức là 6,5%/năm.

Các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 7 ngày - 21 ngày hoặc tiền gửi không kỳ hạn sẽ vẫn được ngân hàng này ấn định với lãi suất tương đối thấp là 0,2%/năm.

Cũng trong tháng 1/2022 này, ngân hàng ABBank áp dụng thêm các khung lãi suất dưới hình thức lĩnh lãi khác ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ nhằm đa dạng lựa chọn của khách hàng, như: lãi suất trả trước ( từ 3,34%/năm đến 6,07%/năm), lãi suất định kỳ hàng tháng (3,39%/năm - 6,37%/năm) và lãi suất định kỳ quý (5,7%/năm - 6,36%/năm)... Các khung lãi suất cũng không có sự thay đổi so với ghi nhận hồi đầu tháng trước.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt dành cho khách hàng cá nhân tháng 1/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

7 ngày

0,2

14 ngày

0,2

21 ngày

0,2

1 tháng

3,34

3,35

2 tháng

3,38

3,4

3,39

3 tháng

3,42

3,45

3,44

4 tháng

3,46

3,5

3,48

5 tháng

3,49

3,55

3,52

6 tháng

5,59

5,9

5,68

5,7

7 tháng

5,56

5,75

5,67

8 tháng

5,54

5,75

5,65

9 tháng

5,56

5,8

5,69

5,71

10 tháng

5,53

5,8

5,67

11 tháng

5,51

5,8

5,66

12 tháng

5,88

6,35

6,16

6,19

13 tháng

6,07

6,5

6,37

15 tháng

6,01

6,5

6,33

6,36

18 tháng

5,92

6,5

6,27

6,3

24 tháng

5,75

6,5

6,21

6,24

36 tháng

5,43

6,5

6,03

6,06

Bên cạnh đó, Ngân hàng Bảo Việt còn triển khai thêm đa dạng các sản phẩm tiết kiệm khác nhằm đẩy mạnh sản phẩm tiền gửi như: tiết kiệm Ez saving, tiết kiệm Gom lộc phát tài, tiết kiệm gửi góp chắp cánh tương tai,...

Trong đó đáng chú ý tại sản phẩm tiết kiệm Ez Saving, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn so với gói thông thường từ 0,2 - 0,35 điểm % đối với hầu hết các kỳ hạn. Tại đây, khung lãi suất dưới hình thức nhận lãi cuối kỳ cũng không có sự biến động nào so với trước và vẫn dao động từ 3,55%/năm đến 6,7%/năm, kỳ hạn áp dụng từ 1 tháng đến 36 tháng.

Vậy theo khảo sát thì lãi suất Ngân hàng Bảo Việt cao nhất trong tháng 1/2022 ở mức 6,7%/năm, dành cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại sản phẩm Ez Saving, kỳ hạn áp dụng từ 13 - 36 tháng.

Lãi suất Tiết kiệm EZ - Saving mới nhất tháng 1/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

7 ngày

0,2

14 ngày

0,2

21 ngày

0,2

1 tháng

3,55

2 tháng

3,6

3,59

3 tháng

3,65

3,63

4 tháng

3,7

3,68

5 tháng

3,75

3,72

6 tháng

6,1

6,02

6,05

7 tháng

5,95

5,86

8 tháng

5,95

5,85

9 tháng

6

5,88

5,91

10 tháng

6

5,87

11 tháng

6

5,85

12 tháng

6,55

6,44

6,48

13 tháng

6,7

6,56

15 tháng

6,7

6,52

6,55

18 tháng

6,7

6,46

6,49

24 tháng

6,7

6,39

6,42

36 tháng

6,7

6,2

6,23

Linh Đan

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam