Lãi suất tiết kiệm LienVietPostBank mới nhất tháng 11/2021

(BANKER.VN) Ghi nhận trong tháng 11, biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiếp tục không có dấu hiệu thay đổi so với đầu tháng trước, khung lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ của khách hàng cá nhân vẫn nằm trong khoảng từ 3,1%/năm đến 6,99%/năm, dành cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Lãi suất tiết kiệm LienVietPostBank mới nhất tháng 11/2021
Lãi suất tiết kiệm LienVietPostBank mới nhất tháng 11/2021

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, ngân hàng LienVietPostBank cùng quy định mức lãi suất chung là 3,1%/năm. Trong khi lãi suất tiết kiệm mà ngân hàng này hiện đang duy trì cho các kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng cùng ở mức là 3,4%/năm.

Các khoản tiền gửi tại LienVietPostBank có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ cùng được huy động với cùng lãi suất là 4%/năm.

Trường hợp khách hàng đăng ký khoản tiết kiệm thuộc các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng sẽ đồng loạt được hưởng lãi suất 5,6%/năm. Còn tại kỳ hạn 48 tháng lãi suất ngân hàng LienVietPostBank hiện đang triển khai ở mức là 5,7%/năm.

Riêng tại kỳ hạn dài nhất là 60 tháng, ngân hàng LienVietPostBank ấn định mức lãi suất là 6,99%/năm. Đây cũng được cho là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này trong tháng 11.

Đáng chú ý, lãi suất 6,99%/năm còn được dành cho khách hàng có khoản tiết kiệm từ 300 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng.

Trong trường hợp khách hàng chỉ tham gia gửi tiền trong thời gian ngắn sẽ chỉ được nhận lãi là 0,1%/năm cho các kỳ hạn 1 - 3 tuần.

Biểu lãi suất ngân hàng LienVietPostBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

-

-

-

0,1

02 tuần

-

-

-

0,1

03 tuần

-

-

-

0,1

01 tháng

3,09

-

-

3,1

02 tháng

3,08

3,1

-

3,1

03 tháng

3,37

3,39

-

3,4

04 tháng

3,36

3,39

-

3,4

05 tháng

3,35

3,38

-

3,4

06 tháng

3,92

3,97

3,98

4

07 tháng

3,9

3,96

-

4

08 tháng

3,89

3,95

-

4

09 tháng

3,88

3,95

3,96

4

10 tháng

3,87

3,94

-

4

11 tháng

3,85

3,93

-

4

12 tháng

5,3

5,46

5,49

5,6

13 tháng (*)

5,28

5,45

-

5,6

15 tháng

5,23

5,42

5,45

5,6

16 tháng

5,21

5,41

-

5,6

18 tháng

5,16

5,39

5,41

5,6

24 tháng

5,03

5,32

5,34

5,6

25 tháng

5,01

5,31

-

5,6

36 tháng

4,79

5,19

5,21

5,6

48 tháng

4,64

5,15

5,17

5,7

60 tháng

5,18

6,01

6,04

6,99

Bên cạnh hình thức tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, LienVietPostBank còn triển khai thêm lãi suất ở những hình thức khác với các mức cũng tương đối cạnh tranh, cụ thể: lãi trả trước (3,08 - 6,49%/năm); lãi trả hàng tháng (3,1%/năm - 6,76%/năm); trả lãi hàng quý (3,96%/năm - 6,04%/năm).

Khách hàng rút tiền trước hạn sẽ chỉ được nhận lãi suất không kỳ hạn ở mức là 0,1%/năm.

Linh Đan

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam