Lãi suất chạm đáy, người dân Thủ đô vẫn "ồ ạt" gửi tiền vào ngân hàng

(Banker.vn) Mặc lãi suất chạm đáy, người dân Thủ đô vẫn "ồ ạt" gửi tiền vào ngân hàng. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn Hà Nội hiện đạt 5.337 nghìn tỷ đồng.
Lãi suất chạm đáy, người dân vẫn “đổ” 6,44 triệu tỷ đồng vào ngân hàng Mặc lãi thấp, người dân vẫn gửi 12,8 triệu tỷ đồng vào ngân hàng

Mặc dù lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng trong quý 1/2024 tiếp tục giảm, xuống mức thấp kỷ lục. Song theo thống kê của TP. Hà Nội, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Ước tính đến cuối tháng 3/2024, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đạt 5.337 nghìn tỷ đồng, tăng 0,79% so với tháng trước và tăng 0,03% so với thời điểm kết thúc năm 2023. Trong đó, tiền gửi đạt 4.671 nghìn tỷ đồng, tăng 0,84% so với tháng trước và tăng 0,02% so với cuối năm 2023; phát hành giấy tờ có giá đạt 666 nghìn tỷ đồng, tăng 0,46% tháng 2 và tăng 0,11% so với cuối năm trước.

Về hoạt động tín dụng, ước đến cuối tháng 3/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 3.646 nghìn tỷ đồng, tăng 0,61% so với tháng trước và tăng 0,8% so với thời điểm kết thúc năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.509 nghìn tỷ đồng, tăng 0,69% so với tháng 2 và tăng 0,27% so với cuối năm trước; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 2.137 nghìn tỷ đồng, tăng 0,55% so với tháng trước và tăng 1,17% so với thời điểm cuối năm 2023.

Một số ngân hàng có lãi suất thấp sẽ được ưu tiên điều chỉnh room tín dụng (Ảnh H.H)
Mặc lãi suất chạm đáy, người dân Thủ đô vẫn "ồ ạt" gửi tiền vào ngân hàng

Tính đến cuối tháng 3/2024, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội chiếm 1,85% trong tổng dư nợ. Các tổ chức tín dụng đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt. Nhờ đó, tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội được đảm bảo.

Về dư nợ cho vay theo chương trình tín dụng trên địa bàn thành phố: Cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chiếm 15,79% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế; cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,05%; chương trình nông nghiệp, nông thôn chiếm 8,99%; cho vay xuất khẩu chiếm 5,18%; cho vay công nghiệp hỗ trợ chiếm 2,34%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 0,36%.

Về thực hiện lãi suất, TP. Hà Nội cũng cho biết, trong tháng 3, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định, phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 2,6 - 4,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 3,9 - 5,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,0 - 6,0%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản vay cũ và mới còn dư nợ ở mức 8,1 - 10,2%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 3,8%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất huy động USD của tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Ngân Thương

Theo: Báo Công Thương