Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022): Đảng đưa đất nước đi lên hùng cường, thịnh vượng

(Banker.vn) Mùa xuân năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, anh dũng đấu tranh đánh thắng các kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước, làm nên mùa xuân ấm no, tự do, hạnh phúc. Đồng hành cùng những mùa xuân dân tộc, Đảng ta không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, xứng đáng với vai trò sứ mệnh của mình, khởi xướng và thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Ngày nào còn một người dân nghèo khổ thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên, Đảng vừa lo tính công việc lớn..., đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của Nhân dân. Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, trang 402).

Những năm đau thương, mất mát, mọi người dân Việt Nam đều hướng về Đảng, làm theo Đảng, chiến đấu dưới cờ Đảng quang vinh, sức mạnh dân tộc được nhân lên gấp bội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng đã lãnh đạo Nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giành được những thành tựu vĩ đại. Thực tiễn quá trình cách mạng Việt Nam cho thấy, nhờ có đường lối chiến lược đúng đắn đã đề ra ngay từ đầu của Đảng và dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mở đầu là cao trào cách mạng 1930 - 1931, tiến tới cao trào cách mạng vận động dân chủ (1936-1939) và kết thúc là cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945). Cách mạng Tháng Tám thành công lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp với chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 chấn động địa cầu, giải phóng miền Bắc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới. Tiếp đó, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, ngày 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH), nhất là công cuộc đổi mới đã làm biến đổi sâu sắc bộ mặt đất nước. Thế kỷ XX đã đi vào lịch sử dân tộc với những trang sử vẻ vang chói lọi, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Đảng Cộng sản quang vinh.

Sau khi tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986), đến nay, sau 36 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, với thế và lực ngày càng mạnh hơn bao giờ hết. Kinh tế phát triển, chính trị - xã hội ổn định; văn hóa - xã hội có bước phát triển, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Đảng và Nhà nước ta không ngừng quan tâm, đầu tư mọi nguồn lực cho phát triển văn hoá - xã hội; đưa đến nhiều chuyển biến trong cải thiện đời sống tinh thần Nhân dân. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Các thành tựu đó là minh chứng rõ ràng nhất khẳng định con đường đi lên CNXH là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

92 năm qua, bằng những việc làm và hành động cụ thể, Đảng đã chinh phục được con tim, khối óc của toàn thể Nhân dân, Nhân dân tin theo Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt tới sự vĩ đại chính bằng sự thông minh và chân chính. Sự vĩ đại của Đảng được thể hiện ở việc làm, hành động cách mạng của các Đảng viên, đó là sự hi sinh, chiến đấu dũng cảm vì lợi ích của giai cấp, của Nhân dân; năng nổ, nhiệt tình luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động. Tự phê bình và phê bình, giúp nhau sửa chữa những cái sai, giúp nhau cùng tiến bộ, sửa đổi cách làm việc cho đúng hơn, hiệu quả hơn, cùng hướng về cái đẹp, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Kiên quyết đấu tranh khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị; quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Trong mọi công việc, Đảng và Nhà nước luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng luôn coi sự gắn kết với Nhân dân là nguồn sống của mình, hòa mình với Nhân dân, cùng Nhân dân chiến đấu và giành thắng lợi.

Với bề dày truyền thống 92 năm kinh nghiệm và bản lĩnh vững vàng, Đảng đồng hành cùng dân tộc vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn, đưa Việt Nam từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành một quốc gia có uy tín, vai trò và vị thế nhất định trên trường quốc tế, một lần nữa sứ mệnh mà lịch sử giao phó cho Đảng là: Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, đưa dân tộc ta trở thành nước thịnh vượng, hùng cường.

 Xuân Nhâm Dần (2022), xuân mới của dân tộc, nhắc nhở chúng ta phấn đấu thực hiện lòng mong ước của Bác “Tương lai dân tộc Việt Nam cũng tươi sáng như mặt trời mùa xuân”.

Nguyễn Văn Thanh

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ