Ký kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Điều tra sử dụng quỹ thời gian”

(Banker.vn) Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh vừa thay mặt nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam ký với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) về Hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 740.000 AUD (tương đương 520.000 USD) cho Dự án “Điều tra sử dụng quỹ thời gian”, nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nói chung và Tổng cục Thống kê (GSO) xây dựng năng lực của GSO.

Ký kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Điều tra sử dụng quỹ thời gian”

Khoản viện trợ không hoàn lại nói trên nhằm hỗ trợ Việt Nam tiến hành thực hiện khảo sát quy mô quốc gia về sử dụng thời gian với mục tiêu cung cấp dữ liệu hỗ trợ hoạch định chính sách về giới. Khoản viện trợ này được cung cấp bởi Chính phủ Australia ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) trong khuôn khổ chương trình Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Australia và WB tại Việt Nam - Giai đoạn 2.

Cuộc khảo sát này sẽ do GSO thực hiện với 6.000 đối tượng nam và nữ trên cả nước nhằm thu thập dữ liệu về việc họ sử dụng thời gian hàng ngày, trong ngày vào những việc gì.

Theo bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải thiện bình đẳng giới trong giáo dục, y tế, tiếng nói và nâng cao vị thế kinh tế nhưng Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức dai dẳng về bình đẳng giới. “Xây dựng một bộ dữ liệu toàn diện về giới là vô cùng quan trọng trong việc giám sát khoảng cách giới và thiết kế các giải pháp một cách hiệu quả”, bà Carolyn Turk chia sẻ.

Mặc dù Việt Nam đã xây dựng bộ chỉ số phát triển giới quốc gia từ năm 2011 nhưng gần 2/3 trong những chỉ số này không được phân loại theo giới tính. Trong khi đó, các chỉ số về việc sử dụng thời gian cũng hoàn toàn không có.

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam nói: “Chúng ta đều biết một trong những lý do chính khiến 40% phụ nữ không tham gia vào thị trường lao động Việt Nam là do thực hiện trách nhiệm chăm sóc gia đình. Cuộc khảo sát này sẽ cung cấp thêm dữ liệu về thời gian dành cho những công việc không lương và là cơ sở để phân phối lại những công việc này một cách thỏa đáng hơn – vì sự bình đẳng và vì nền kinh tế. Australia rất vui mừng được hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và Nhóm Ngân hàng Thế giới thực hiện khảo sát này”.

Các cuộc khảo sát do GSO thực hiện trên phạm vi cả nước nằm trong khuôn khổ dự án Nâng cao Năng lực Kinh tế cho Phụ nữ Việt Nam. Dự án thực hiện các phân tích toàn diện dựa trên dữ liệu và bằng chứng về những thách thức trong bình đẳng giới và cung cấp các hỗ trợ về mặt chính sách và đầu tư để giải quyết những vấn đề này.

P.V

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ