Kinh doanh dưới giá vốn, Thaiholdings (THD) thoát lỗ quý 2 nhờ đâu?

(Banker.vn) Kinh doanh dưới giá vốn, Công ty CP Thaiholdings (THD) ghi nhận lợi nhuận gộp ở mức -2,3 tỷ đồng. Đây là quý “lỗ gộp” đầu tiên của doanh nghiệp này từ khi niêm yết cổ phiếu THD trên sàn HNX từ 19/6/2020.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, Công ty CP Thaiholdings (HNX: THD) ghi nhận doanh thu đạt gần 736 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ, nhưng do kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp của THD ở mức -2,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 77 tỷ đồng. Đây cũng là quý “lỗ gộp” đầu tiên của doanh nghiệp này từ khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán vào ngày 19/6/2020.

Kinh doanh dưới giá vốn, Thaiholdings (THD) thoát lỗ quý 2 nhờ đâu?
Công ty CP Thaiholdings (HNX: THD)

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng giảm mạnh tới 94%, xuống còn hơn 13,5 tỷ đồng, nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản lãi bán các khoản đầu tư.

Điểm sáng đến từ khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết gần 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 810 triệu đồng. Đây là khoản lãi do THD đầu tư vào 3 công ty gồ