Không để người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư y tế

(Banker.vn) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương không để người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư y tế.
Đề xuất quy định gỡ khó cho người bệnh bảo hiểm y tế phải mua thuốc ngoài Người bệnh tự mua thuốc, vật tư y tế được bảo hiểm y tế hoàn tiền trong trường hợp nào? Đấu thầu tập trung quốc gia: Khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2024 khu vực phía Bắc, ngày 13-14/5.

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, thời gian qua, các cán bộ, viên chức làm công tác giám định bảo hiểm y tế của toàn ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác Tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tổ chức thực hiện giám định bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật bảo hiểm y tế; chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng, trục lợi chế độ bảo hiểm y tế theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Không để người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư y tế
Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách bảo hiểm y tế năm 2024 khu vực phía Bắc. Ảnh: BHXH Việt Nam

Qua đó, quỹ bảo hiểm y tế được cân đối trong mấy năm vừa qua, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cơ bản được đảm bảo theo quy định.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Đức Hoà, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương nâng cao năng lực, chất lượng giám định bảo hiểm y tế bảo đảm khách quan, minh bạch; chú trọng nghiên cứu, áp dụng các giải pháp chống lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; chủ động rà soát, phát hiện và gửi thông tin cảnh báo kịp thời cho cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế về các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa

Đồng thời, phải đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh rà soát và thực hiện cải cách hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giảm phiền hà cho người bệnh, không để người bệnh phải chờ đợi lâu trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, không để người bệnh phải tự mua thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đánh giá, trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước gặp nhiều khó khăn, công tác thu bảo hiểm y tế vì vậy cũng bị tác động mạnh mẽ, số thu tăng không nhiều mà số chi ngày một lớn khiến cho trách nhiệm của đội ngũ làm công tác giám định định bảo hiểm y tế ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ngày càng nặng nề hơn. Trong đó, còn nhiều vướng mắc về tổ chức thực hiện giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do thiếu văn bản quy phạm chưa quy định hoặc do văn bản quy định chưa rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau.

Bên cạnh đó, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế mới được sửa đổi toàn bộ hoặc sửa đổi, bổ sung trong thời gian vừa qua có tác động lớn đến công tác thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã, đang và sắp có hiệu lực thi hành, đòi hỏi đội ngũ làm công tác này cần cập nhật thông tin và thống nhất trong triển khai thực hiện, cũng như tìm ra các giải pháp để kiểm soát việc sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương