Không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A, người mắc bệnh Covid-19 phải thanh toán thế nào?

(Banker.vn) Bộ Y tế vừa có hướng dẫn thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc Covid-19 và chế độ chính sách cho người tham gia chống dịch Covid-19
Covid-19 được coi là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội Chính thức Covid-19 chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B

Từ ngày 20/10/2023, bệnh Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Theo đó, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A, người mắc bệnh Covid-19 phải thanh toán thế nào?
Từ ngày 20/10/2023, bệnh Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Ảnh: Cổng thông tin của Bộ Y tế về Covid-19

Để đảm bảo sự đồng bộ trong việc thực hiện các chính sách, biện pháp phòng, chống dịch khi chuyển từ nhóm A sang nhóm B, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành, cơ sở y tế thực hiện một số nội dung cụ thể.

Theo đó, đối với việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh Covid-19 kể từ ngày 20/10/2023: Người có thẻ bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; người không có thẻ bảo hiểm y tế tự thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; đối với chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Về những trường hợp người bệnh vào viện trước ngày 20/10/2023 và ra viện sau ngày 20/10/2023: Chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19 trước ngày 20/10/2023 thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29/4/2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí với người bệnh Covid-19 kể từ ngày 20/10/2023 thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Tại văn bản này, Bộ Y tế cũng nêu rõ: Các chế độ chính sách cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 thuộc nhóm B được thực hiện theo Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch kể từ ngày 20/10/2023.

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đơn vị liên quan chủ động phối hợp rà soát các nguồn lực đã được mua sắm, đầu tư và căn cứ vào hướng dẫn chuyên môn y tế để xây dựng nhu cầu, bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dịch bệnh khi dịch Covid-19 chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.

Tâm An

Theo: Báo Công Thương