Khánh Hòa: Đề nghị thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn

(Banker.vn) HĐND tỉnh Khánh Hoà vừa thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư.
Khánh Hoà sắp có khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng Xin chủ trương làm khu đô thị hơn 1,7 tỷ USD ở Vịnh Vân Phong

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Trước đó, UBND tỉnh này có tờ trình về việc đề nghị thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Theo danh sách nêu trên, có tổng tất cả 10 dự án, công trình với diện tích hơn 3.340ha. Trong đó, có 2 dự án là khu đô thị mới cao cấp Tu Bông và khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn với tổng diện tích đất thu hồi hơn 2.895ha.

Theo tỉnh này, khu đô thị mới cao cấp Tu Bông cần thu hồi 1.567,21 ha đất thuộc 6 xã Vạn Thọ, Vạn Bình, Vạn Phước, Vạn Thắng, Vạn Khánh, Vạn Long. Còn khu đô thị mới cáo cấp Đầm Môn cần thu hồi 1.328,67ha đất thuộc xã Vạn Thạnh.

Tờ trình cho biết, dự án khu đô thị mới cao cấp Tu Bông có tổng diện tích hơn 2.581ha, trong đó phần đất liền là 1.567ha, phần diện tích dự kiến lấn biển là 1.013,98ha.

Còn dự án khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn có tổng diện tích hơn 1.441ha, trong đó phần đất liền là 1.328,67ha và diện tích dự kiến lấn biển khoảng 113,24ha.

Các dự án khu đô thị mới cao cấp nói trên thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ (khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên) và đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định của các bộ, ngành và tỉnh Khánh Hòa về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, các dự án khu đô thị trên thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định Luật Đất đai và không thuộc trường hợp chấp thuận của HĐND tỉnh mà phải thu hồi đất theo quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương dự án đầu tư theo quy định, việc báo cáo HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua các dự án khu đô thị trên làm cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận dự án đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đức Thảo

Theo: Báo Công Thương