Kế hoạch lợi nhuận phân hóa, thị phần xáo trộn tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

(Banker.vn) Theo khảo sát tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đứng top đầu về thị phân cho thấy, triển vọng tăng trưởng trong năm 2024 phân hóa mạnh.

Thị phần xáo trộn

Theo thống kê của các doanh nghiệp bảo hiểm, thị phần doanh thu phí trong Top 10 khối bảo hiểm phi nhân thọ năm 2023 có sự xáo trộn mạnh, lần lượt là Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm Bưu điện, Bảo hiểm Quân đội (MIC), Bảo hiểm BIDV, Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Bảo hiểm VietinBank (VBI), Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), Bảo hiểm Hàng không (VNI).

Kế hoạch lợi nhuận phân hóa, thị phần xáo trộn tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
Hình minh họa.

Bảo hiểm PVI giữ vững vị trí số 1 về thị phần khi đạt tổng doanh thu 14.547 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 11.002 tỷ đồng, tăng 9,7%.

Năm 2024, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, duy trì vị thế số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô và hiệu quả.

Bảo hiểm Bảo Việt duy trì vị trí thứ hai về thị phần doanh thu phí khi năm 2023 đạt 11.752 tỷ đồng, tăng 4,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 275 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022.

Trong khi đó, Bảo hiểm Bảo Minh hoàn thành kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) khi giành được vị trí thứ 3 về thị phần, đạt 7,82%.

Bảo hiểm Bưu điện đứng thứ 4 về thị phần doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ năm 2023. Hãng bảo hiểm từng có nhiều năm giữ vị trí thứ 3 về thị phần cho biết, với mục tiêu chiến lược là kiện toàn về quản trị và con người, doanh nghiệp không đặt ra bài toán tăng trưởng về doanh số trong giai đoạn này.

Bảo hiểm Quân đội có doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2023 là 4.678 tỷ đồng, giảm 10% so với kế hoạch ban đầu nên không đạt được mục tiêu tăng thứ hạng thị phần, vẫn ở vị trí thứ 5. Trong năm qua, doanh nghiệp đạt doanh thu phí bảo hiểm gốc 4.678 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 352 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 10%.

Kế hoạch năm 2024 của Bảo hiểm Quân đội là tăng tốc triển khai các nền tảng kinh doanh số, cải tiến chất lượng dịch vụ và quản trị hiệu quả, từng bước hướng đến mục tiêu đứng thứ 4 về thị phần trong khối bảo hiểm phi nhân thọ; mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 33% và 25%; tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu vẫn là 10%.

Với Bảo hiểm BIDV, doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2023 đạt 4.602 tỷ đồng, tăng 27,9% so với năm 2022, nên doanh nghiệp đã vươn lên vị trí thứ 6 thị trường về thị phần. Bảo hiểm BIDV sẽ nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng quy mô doanh thu phí bảo hiểm, phấn đấu lọt vào Top 5 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn nhất vào năm 2025, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Kê hoạch phân hóa mạnh: có tăng, có giảm và cũng có đi ngang

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ gần 5.600 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế dự kiến trên 600 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thực hiện năm 2023.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 15% (hình thức chi trả cụ thể sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2024).

Trong năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm của riêng Công ty mẹ BIC đạt 4.774 tỷ đồng; doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.602 tỷ đồng, tăng 27,9%; tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 574 tỷ đồng. Trả cổ tức 15% bằng tiền mặt, cao hơn 2% so với năm 2022.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) dự kiến tổ chức ngày 24/4/2024 dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 là 15%, gồm 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Bảo hiểm Bảo Minh đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 6.800 tỷ đồng, tăng 2,56%, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 5.824,5 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 377 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2023. tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 10%.

Ban điều hành Bảo hiểm Bảo Minh nhận định, bên cạnh những khó khăn chung của thị trường, trong năm 2024, Tổng công ty còn đối mặt với một số khó khăn riêng, đặc biệt là việc cơ cấu lại nhóm nghiệp vụ bảo hiểm con người, trong đó nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe không mang lại hiệu quả trong năm 2023. Vì vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2024 được xây dựng một cách thận trọng, tập trung vào gia tăng chất lượng dịch vụ, giảm thiểu các rủi ro, kiểm soát công nợ và chi phí, đảm bảo đạt hiệu quả, không chạy theo doanh thu bằng mọi giá, theo sát và đạt được mục tiêu như chiến lược kế hoạch 5 năm đã đề ra.

Trong khi đó, theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tổ chức vào ngày 24/4 tới đây, ghi nhận năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp bảo hiểm này lên phương án không chia cổ tức.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Bảo hiểm Bưu điện dự kiến đạt doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 5.353,4 tỷ đồng, tăng 5,4%. Lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng giảm hơn 30% so với mức thực hiện năm 2023.

Trong năm 2023, doanh thu các nghiệp vụ bảo hiểm của Bảo hiểm Bưu điện hầu hết đều tăng trưởng âm, do doanh nghiệp chủ động đánh giá lại cơ cấu sản phẩm, áp dụng chính sách nghiệp vụ chặt chẽ và đẩy mạnh các dòng sản phẩm có hiệu quả với chi phí phân phối thấp, thay vì tập trung vào việc tăng trưởng doanh thu bằng mọi giá.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc năm 2023 của Bảo hiểm Bưu điện là 5.077 tỷ đồng, giảm 18,98% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 253 tỷ đồng, vượt 125,8% kế hoạch (năm 2022 lỗ sau thuế 347,4 tỷ đồng).

4 doanh nghiệp ngành thép chốt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chỉ có 1 doanh nghiệp lên kế hoạch chi cổ tức bằng tiền

Năm 2023 là một năm khó khăn đối với thép Việt Nam, khác với các doanh nghiệp cùng ngành, Hoa Sen (HSG) vẫn lên kế ...

Cập nhật mới nhất về Quy hoạch điện VIII, 'miếng bánh' thị phần của các doanh nghiệp niêm yết ra sao?

Quy hoạch điện VIII dự kiến tạo ra khối lượng công việc khổng lồ cũng như tiềm năng tăng trưởng đối với mảng xây lắp, ...

Thu Thảo

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán