Hơn 190.000 giao dịch nộp lệ phí trước bạ điện tử qua ngân hàng

(Banker.vn) Tổng cục Thuế cho biết, tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022, đã có 192.370 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy trên cả nước qua ngân hàng.

Nộp lệ phí trước bạ, tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến nhờ dịch vụ công số 1.000 Không phải xuất trình “tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu” khi nộp lệ phí trước bạ

Theo Tổng cục Thuế, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022, số lượng tờ khai điện tử dịch vụ khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ôtô, xe máy tại Cục Thuế TP. Hà Nội là 58.759 hồ sơ trên tổng số 211.432 hồ sơ, đạt tỷ lệ 27,79%; tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là 70.404 hồ sơ trên tổng số 298.048 hồ sơ, đạt tỷ lệ 23,62%.

Cơ quan thuế đã kết nối với 8 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp điện tử lệ phí trước bạ điện tử đối với ôtô, xe máy trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking.

Theo đó, tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022, đã có 192.370 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking.

Dịch vụ khai điện tử tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (trong đó có hoạt động cho thuê nhà): Tổng cục Thuế đã triển khai tại 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc. Kết quả từ khi triển khai đến nay đã có 843.547 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã nhận từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022 là 135.938 tờ khai.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với ngân hàng là 849.036 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,18%. Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 15/7/2022, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 2.199.345 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 420.988 tỷ đồng và 39.216.253 USD.

Kết quả triển khai eTax Mobile đến ngày 15/7/2022 như sau: đã có 84.713 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Tổng cộng đã có 52.800 giao dịch qua ngân hàng thương mại với tổng số tiền trên 264 tỷ đồng.

Lê Na

Theo: Báo Công Thương