Hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập ứng dụng VssID

(Banker.vn) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến nay, đã có hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số.
Cách đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID Ứng dụng VssID của cơ quan nhà nước có lượng người dùng lớn tại Việt Nam Hơn 7,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID

Thời gian qua, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, cơ quan này đã phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục C06) - Bộ Công an thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản VNeID với ứng dụng VssID (đăng nhập ứng dụng VssID bằng tài khoản VNeID). Đã triển khai chính thức từ ngày 19/10/2023.

Hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập ứng dụng VssID
Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Theo đó, thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tính đến nay, đã có hơn 10,5 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID.

Với việc triển khai này của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã giúp người dân có thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID.

Ngoài ra, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đây cũng là hành động của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thể hiện sự sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương