Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 48):Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên MXV (Phần 2)

(Banker.vn) Báo Công Thương sẽ giải đáp cho bạn đọc những vấn đề xoay quanh việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên tại MXV.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 46): Tạm dừng tư cách thành viên môi giới Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 47): Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên MXV

Trên thị trường tài chính nói chung và thị trường giao dịch hàng hóa nói riêng, việc xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp giữa các công ty thành viên là điều không thể tránh khỏi. Những mâu thuẫn dù nhỏ hay lớn đều có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Điều này đòi hỏi đơn vị tổ chức thị trường như Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cần có những cách giải quyết công tâm, hiệu quả để tạo ra một môi trường minh bạch, công bằng, chuyên nghiệp cho các thành viên tin tưởng tham gia.

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 48):Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên MXV (Phần 2)

Trong số Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa hôm nay, Báo Công Thương sẽ giải đáp cho bạn đọc những vấn đề xoay quanh việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên tại MXV.

Hình thức và trình tự giải quyết tranh chấp tại MXV

Việc giải quyết tranh chấp giữa các thành viên thị trường liên quan đến hoạt động giao dịch hàng hóa được MXV thực hiện theo phương thức hòa giải. MXV từ chối hòa giải khi: (i) tranh chấp không thuộc phạm vi giải quyết; (ii) tranh chấp giữa các thành viên là không hòa giải được.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, MXV có quyền yêu cầu các bên liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tranh chấp. Đây sẽ là căn cứ để MXV đưa ra quyết định cuối cùng.

Các bên tranh chấp thực hiện hòa giải thông qua Hội đồng hòa giải do MXV thành lập. Trình tự thực hiện hòa giải theo quy định của MXV.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các thành viên tham gia có những quyền và nghĩa vụ sau đây:

Các bên có quyền và nghĩa vụ ngang nhau khi tham gia hòa giải tại MXV.

Các bên có quyền tự bảo vệ hoặc cử người làm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Các bên có nghĩa vụ cung cấp tài liệu để chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho yêu cầu của mình.

Các bên được công khai sao chụp thông tin, tài liệu do một bên tranh chấp xuất trình hoặc do MXV thu thập.

Sau khi MXV đưa ra quyết định cuối cùng về phương án giải quyết tranh chấp, các bên có nghĩa vụ tôn trọng và tuân thủ quyết định mà MXV đã đưa ra.

MXV cam kết giải quyết mọi tranh chấp theo tinh thần công bằng, nghiêm minh, đảm bảo tối đa quyền lợi cho các thành viên tham gia thị trường.

Bạn đọc có câu hỏi liên quan đến vấn đề giao dịch hàng hóa vui lòng gửi về email: [email protected] hoặc [email protected].

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Theo: Báo Công Thương