Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 47): Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên MXV

(Banker.vn) Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của các thành viên khi tham gia vào thị trường hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 45): Tạm dừng tư cách thành viên tại MXV Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 46): Tạm dừng tư cách thành viên môi giới

Đây là quyền vô cùng quan trọng để mỗi thành viên tham gia đều có thể bảo vệ quyền lợi của công ty mình. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào muốn trở thành thành viên của MXV cũng đều nắm rõ các nguyên tắc và hình thức, trình tự khiếu nại tại MXV diễn ra như thế nào.

Vậy nên trong số Hỏi đáp Giao dịch hàng hóa hôm nay, Báo Công Thương sẽ giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề trên tới các bạn đọc.

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 47): Thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại của các thành viên MXV

Nguyên tắc xử lý khiếu nại của MXV

Để được giải quyết khiếu nại, các thành viên phải gửi hồ sơ về các tranh chấp, khiếu nại tới MXV và kèm theo các tài liệu chứng minh. Việc xử lý tranh chấp, khiếu nại, dựa trên các quy chế, quy định của MXV và quy định pháp luật liên quan. Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận, MXV có sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng để các thành viên chấp hành.

MXV cam kết xử lý mọi khiếu nại theo nguyên tắc tự nguyện, công bằng, phù hợp với lợi ích của các bên đồng thời cũng yêu cầu các bên tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Hình thức và trình tự giải quyết khiếu nại

Việc giải quyết các khiếu nại của thành viên liên quan đến sự cố trong giao dịch hàng hóa được thực hiện bằng văn bản. Thông tin trao đổi bằng điện thoại, email, room hỗ trợ chỉ phục vụ cho việc giải đáp thắc mắc và xử lý sự cố tức thời cần giải quyết ngay. Mọi khiếu nại, yêu cầu bồi thường phải được lập thành văn bản và có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền của thành viên gửi cho MXV theo đường bưu điện.

Trong vòng 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ khi xảy ra sự cố, thành viên phải tập hợp những thiệt hại, kèm theo các tài liệu chứng minh (nếu có) để gửi cho Khối Quản lý Thành viên. Thông tin về thiệt hại (nếu có) gửi trong thời hạn nêu trên sẽ được MXV xem xét giải quyết.

Các khiếu nại của thành viên đều được xem xét xử lý theo trình tự, thủ tục do MXV quy định như sau:

Bước 1: MXV tiếp nhận khiếu nại của thành viên.

Bước 2: Phân tích khiếu nại có/chưa thể giải quyết ngay.

Bước 3: Nếu có thể giải quyết ngay, Ban Giám đốc MXV sẽ đưa ra các chỉ đạo, phương án hợp lý. Nếu không đồng ý về khiếu nại, MXV sẽ trả lời thành viên về phương án khắc phục sự cố khiếu nại.

Bước 4: Xử lý khiếu nại

Bước 5: Kết thúc và lưu hồ sơ.

Mọi thắc mắc về thủ tục khiếu nại, các thành viên có thể liên hệ Khối Quản lý Thành viên của MXV theo email [email protected] và số điện thoại: 0243.396.39.39 để được giải đáp chi tiết.

Bạn đọc có câu hỏi liên quan đến vấn đề giao dịch hàng hóa vui lòng gửi về email: [email protected] hoặc [email protected].

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Theo: Báo Công Thương