Học sinh, sinh viên Hà Nội chính thức nghỉ học từ hôm nay

(Banker.vn) UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 336/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo quyết định nêu trên, UBND TP. Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ tri, phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục có kế hoạch đảm bảo chương trình học tập; chủ động phối hợp với gia đình học sinh để có phương án quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thông báo đến các đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và TP.

Giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và TP.

Trước đó, ngày 31/1/2021, UBND TP Hà Nội nhận được tờ trình liên ngành của liên sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế và tờ trình của của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Trên cơ sở trên, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý đề xuất của liên sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế và tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 31/1/2021 (đến hết thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu theo quy định).
 

Bảo Châu

Theo Người làm báo (link gốc)

Theo: